Προσοχή: Αποσύρονται από την κυπριακή αγορά χαλεπιανά (φώτο)

Στην άμεση απόσυρση όλης της ποσότητας συγκεκριμένης παρτίδας χαλεπιανών προχωρεί η εταιρεία διακίνησής τους στην Κύπρο μετά από πολύ υψηλές συγκεντρώσεις αφλατοξίνης Β1, καθώς και καθώς και ολικές αφλατοξίνες σε επίπεδα πολύ μεγαλύτερα των επιτρεπόμενων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο πλαίσιο της διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων στην αγορά, προέβηκαν σε δειγματοληψία του πιο κάτω προϊόντος, το οποίο μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, έχει διαπιστωθεί ότι περιέχει Αφλατοξίνη Β1, καθώς και ολικές αφλατοξίνες σε επίπεδα πολύ μεγαλύτερα των επιτρεπόμενων από την κοινοτική νομοθεσία.

Είδος: PISTACHIOS (Χαλεπιανά)

Εμπορική επωνυμία: Castania

Αριθμός Παρτίδας: L: 439U

Ημερομηνία ανάλωσης: 02/2016

Βάρος: 90g

castania

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις πολύ υψηλές συγκεντρώσεις αφλατοξίνης Β1, καθώς και ολικών αφλατοξινών που ανιχνεύθηκαν σε δείγματα της συγκεκριμένης παρτίδας, ενημέρωσαν την εταιρεία διακίνησης του εν λόγω τροφίμου στην κυπριακή αγορά με οδηγίες για άμεση ανάκληση /απόσυρσή όλης της ποσότητας της συγκεκριμένης παρτίδας.

Καληγόντας η ανακοίνωση αναφέρει ότι “επειδή, όμως, ενδέχεται κάποια ποσότητα του εμπλεκόμενου τροφίμου να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν να το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στους χώρους από όπου το αγόρασαν”.