Προσοχή! Ακατάλληλο λευκαντικό gel δοντιών – Διεξάγουν έρευνα οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη, ότι στην Ευρώπη έχει εντοπισθεί και αποσυρθεί το πιο κάτω καλλυντικό προϊόν:

Χώρα που γνωστοποιεί την απόσυρση Σουηδία
Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Tooth whitening gel
Dentaworks
Χώρα προέλευσης προϊόντος Ολλανδία
Λόγος απόσυρσης Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει την ουσία Sodium Perborate . Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά ( EC ) No 1223/2009.

Αρ. Παρτίδας/ Barcode : EAN 7350072150015

Περιγραφή: Λευκαντικό gel δοντιών

gel

Για το πιο πάνω προϊόν δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής του. Για τον λόγο αυτό οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του πιο πάνω προϊόντος στην αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του το εν λόγω προϊόν να διακόψει τη χρήση του ή σε περίπτωση που εντοπίσει το προϊόν αυτό, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στα τηλέφωνα 22-608606 και 22-608668.