Προετοιμασίες για την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας

Την καταγραφή ακινήτων που ανήκουν σε εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες, άρχισαν τις τελευταίες ημέρες, λειτουργοί του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, σκοπός είναι η αναθεώρηση των στοιχείων που τηρούνται στα αρχεία της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής και ο εντοπισμός οποιονδήποτε αυθαίρετων ή νέων κατασκευών, που δεν περιλαμβάνονται στις άδειες οικοδομής.
Το έργο καταγραφής και επιθεώρησης των ακινήτων που ανήκουν σε εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την πολυπόθητη έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας, καθώς η κυβέρνηση έχει ήδη ετοιμάσει και υποβάλει στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο.
Αρμόδιες πηγές, ανέφεραν μάλιστα ότι η διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου αναμένεται να ολοκληρωθεί στους επόμενους μήνες, ενώ η έναρξη έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας στους εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες υπολογίζεται πριν από το τέλος του 2015.