Πράσινο φως από το Υπουργικό για το νέο σύστημα διορισμού στη δημόσια Εκπαίδευση

Το πράσινο φως για το νέο σύστημα διορισμού στη δημόσια Εκπαίδευση, με την έγκριση του σχετικού νομοσχεδίου, άναψε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Βίκτωρα Παπαδόπουλο, με το νομοσχέδιο εκσυγχρονίζεται το υφιστάμενο σύστημα με  την εισαγωγή ποιοτικών κριτηρίων κατά τρόπο που να μην αδικούνται οι παλαιότεροι αλλά συνάμα να δίνονται ευκαιρίες και στους νέους επιστήμονες.

Με το νομοσχέδιο εισάγονται νέα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων εκπαιδευτικών για σκοπούς εγγραφής και κατάταξης τους στους νέους πίνακες διορισμού οι οποίοι ονομάζονται πίνακες διορισίμων.

Τα κριτήρια αυτά λαμβάνουν κυρίως υπόψη τις γνώσεις, την εμπειρία και τα ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων.

Επίσης, υιοθετείται η γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο του πρώτου τίτλου σπουδών, ανάλογα με τον κλάδο ειδικότητας που ο υποψήφιος θα κληθεί να διδάξει με σημείο αναφοράς τα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, θα τυγχάνει διαχείρισης η βαρύτητα των κριτηρίων μοριοδότησης κατά τρόπο που να μην αδικούνται οι παλαιότεροι και να δίνονται ευκαιρίες και στους νέους άριστους απόφοιτους Πανεπιστημίων, ενώ με το νομοσχέδιο εισάγεται μεταβατική περίοδος τριών ετών από την έναρξη της ισχύος του Νόμου κατά την οποία θα συνεχίσουν να πληρώνονται κενές θέσεις πρώτου διορισμού από τους υφιστάμενους πίνακες διοριστέων. Στη συνέχεια δίνεται ακόμη μια μεταβατική περίοδος τεσσάρων ετών κατά τη διάρκεια της οποίας οι διορισμοί θα γίνονται εναλλάξ και κατά αναλογία 50% από τους πίνακες διοριστέων και 50% από τους πίνακες διορισίμων.

Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να είναι εγγεγραμμένοι και στους δύο πίνακες για όσο καιρό αυτοί θα υφίστανται, δηλαδή μέχρι το 2022.
«Σημειώνεται ότι η μοριοδότηση των κριτηρίων, όπως τελικά διαμορφώθηκε, έτυχε θετικής αντιμετώπισης από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις», ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος.