Πιάστε λεωφορείο! Δωρεάν μεταφορά επιβατών στις 24 Ιουλίου, από τα Λεωφορεία «Ζήνων» στη Λάρνακα

Δωρεάν θα μεταφέρουν τους επιβάτες την Παρασκευή 24 Ιουλίου τα λεωφορεία της εταιρείας «Ζήνων» στη Λάρνακα.

Σε γραπτή ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι «με την ευκαιρία της συμπλήρωσης πέντε χρόνων από την ημερομηνία έναρξης του νέου συστήματος δημόσιων επιβατικών μεταφορών, την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015, όλοι οι επιβάτες της εταιρείας μας θα διακινούνται δωρεάν».

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν στο τηλέφωνο 80007744 και στην ιστοσελίδα www.zinonasbuses.com

Πηγή:ΚΥΠΕ