Πήρε αναβολή από το Κακουργιοδικείο ο Ρίκκος

Στις 15 Ιουλίου θα συνεχιστεί η ποινική υπόθεση εναντίον του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου, του Ανδρέα Κυπρίζογλου, του Δικηγορικού Γραφείου Ανδρέας Νεοκλέους & Co LLC και του Παναγιώτη Νεοκλέους, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Δικαστηρίου στη Λευκωσία.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο, η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 15 Ιουλίου στις 9:00 το πρωί μετά από αίτημα των δικηγόρων των Ρίκκο Ερωτοκρίτου και Ανδρέα Κυπρίζογλου.

Ζητώντας αναβολή εκ μέρους του κ. Ερωτοκρίτου ο Χρήστος Πουργουρίδης είπε ότι προτίθεται να εγείρει προδικαστικές ενστάσεις. Υπάρχουν θέματα διπλοκατηγοριών, ασάφειας κατηγοριών και θα τα εγείρουμε με πλήρη λεπτομέρεια, είπε.

Τον τεράστιο σε όγκο μαρτυρικό υλικό, το γεγονός ότι σήμερα επιδόθηκε το τελικό κατηγορητήριο στον κ. Κυπρίζογλου καθώς και την πολυπλοκότητα των θεμάτων επικαλέστηκε και η συνήγορος του, ζητώντας αναβολή ενός μήνα. Είπε επίσης ότι υπάρχει ακόμη μαρτυρικό υλικό που δεν έχει δοθεί.

Εκπροσωπώντας τη Νομική Υπηρεσία ο δικηγόρος Ηλίας Στεφάνου είπε ότι δόθηκε όλο το μαρτυρικό υλικό στις 26 Μαΐου, παραδέχθηκε ότι σήμερα έχει δοθεί το κατηγορητήριο με κάποιες μικρές τροποποιήσεις, όπως είπε και δεν είχε ένσταση στην αναβολή.

Οι συνήγοροι των υπόλοιπων κατηγορουμένων δήλωσαν ετοιμότητα να αγορεύσουν αλλά επίσης δεν είχαν αντίρρηση στην αναβολή.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν:

1. Δεκασμό δημοσίου λειτουργού, κατά παράβαση των άρθρων 100(α)(β) και 29 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

2. Δωροληψία για επίδειξη εύνοιας από δημόσιο λειτουργό κατά παράβαση των άρθρων 102 και 29 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

3. Δωροδοκία Οικείων Αξιωματούχων, κατά παράβαση του άρθρου 4 του περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικός) Νόμος 23(ΙΙΙ) του 2000, και των άρθρων 2 και 3, της ίδιας της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς του 1999.

4. Συναλλαγές με αντιπροσώπους, οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά, κατά παράβαση του άρθρου 3(α)(β) του περί Πρόληψης της Διαφθοράς Νόμου, Κεφ. 161, ως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

5. Συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης, κατά παράβαση του άρθρου 121 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154.

6. Συνωμοσία προς καταδολίευση, κατά παράβαση των άρθρων 302 και 29 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.