Πήρατε επιστολή από τράπεζα για εκποιήση του ακινήτου σας; – Μην μείνετε απαθείς και απαντήστε

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών(ΣΥΠΡΟΔΑΤ), με σημερινή ανακοίνωσή του, προειδοποιεί και καλεί τους δανειολήπτες που θα λάβουν επιστολές -ειδοποιήσεις από συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα για την εκποίηση των υποθηκευμένων ακινήτων τους να μην μένουν απαθείς και να απαντούν στα πιστωτικά ιδρύματα.

Ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι “είναι εξαιρετικά σημαντικό οι δανειολήπτες να ελέγχουν το χρεωστικό υπόλοιπο που αναγράφεται στην επιστολή από το πιστωτικό ίδρυμα και εάν υπάρχει διαφορά με αυτό που πράγματι οφείλουν, να αναφέρουν ρητά στην απαντητική τους επιστολή ότι αμφισβητούν το χρεωστικό υπόλοιπο και να καλούν το πιστωτικό ίδρυμα να αφαιρέσει όλες τις παράνομες χρεώσεις, υπερχρεώσεις κτλ.”

Όπως αναφέρει, τύπος απαντητικής επιστολής υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, τον οποίο μπορούν να συμβουλευτούν οι δανειολήπτες.

Σε ό,τι αφορά τις επιστολές – ειδοποιήσεις που αφορούν δάνεια για τα οποία έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις, ο Σύνδεσμος καλεί τους δανειολήπτες “να ελέγχουν με τεράστια προσοχή το οφειλόμενο ποσό σε σχέση με αυτό που έχει επιδικαστεί από το Δικαστήριο. Αφετηρία για τον υπολογισμό του χρεωστικού υπολοίπου πρέπει να είναι η απόφαση του δικαστηρίου και όχι τα αυθαίρετα ποσά που αναγράφονται πολλές φορές από τα πιστωτικά ιδρύματα και που δεν δικαιολογούνται. Εφόσον υπάρχει διαφορά, να αναφέρεται ρητώς στην απαντητική επιστολή”.

Ο Σύνδεσμος υπενθυμίζει ότι στην ιστοσελίδα του υπάρχει αναρτημένη η ανακοίνωση του ημερομηνίας 06/08/2015, στην οποία αναφέρονται όλα τα μέτρα προστασίας των δανειοληπτών σε σχέση με όλες τις διαδικασίες που τα πιστωτικά ιδρύματα λαμβάνουν, σύμφωνα με τους νέους νόμους.

Τονίζει επίσης ότι μετά τις πρώτες επιστολές, θα ακολουθήσει σειρά και άλλων, οι οποίες πρέπει επίσης να απαντώνται. Σε καμία περίπτωση οι δανειολήπτες δεν πρέπει να μένουν απαθείς, καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΠΡΟΔΑΤ.