Πήραν τα πάνω τους οι εργασίες του λιανικού εμπορίου

Αύξηση 4,5% σημείωσε ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για τον Ιανουάριο του 2015, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Ο Δείκτης ανήλθε στις 78,6 μονάδες (βάση 2010=100), παρουσιάζοντας μείωση 23,8% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2014.
Εξάλλου, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για τον μήνα Φεβρουάριο 2015 μειώθηκε κατά 11,1% και έφτασε στις 69,9 μονάδες σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2015.
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 ο Δείκτης προκαταρκτικά υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 3,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
Εξάλλου, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για τον Ιανουάριο του 2015 ανήλθε στις 77,2 μονάδες (βάση 2010=100), παρουσιάζοντας μείωση 24,4% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2014.
Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2014, ο Δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,8%.
Επιπλέον, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για τον μήνα Φεβρουάριο 2015 έφτασε στις 70,2 μονάδες και παρουσίασε μείωση 9,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2015.
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 ο Δείκτης προκαταρκτικά υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 0,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Πηγή:ΚΥΠΕ