Ο πρώην υπουργός – επίτροπος και ο πρώην δήμαρχος βοηθός του

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως διορίσει τον πρώην υπουργό Γεωργίας, Τίμη Ευθυμίου στη θέση του Επιτρόπου Αγροτικών Πληρωμών και τον πρώην Δήμαρχο Παραλιμνίου, Ανδρέα Ευαγγέλου στη θέση του Βοηθού Επιτρόπου.

Η θητεία δεν υπερβαίνει τα έξι χρόνια και θα περιορίζεται στο ανώτατο όριο δύο θητειών. Ο Τίμης Ευθυμίου, αντικαθιστά τον μέχρι πρότινος Επίτροπο Κώστα Πετρίδη.

Κύριο καθήκον του ΚΟΑΠ αποτελεί η εκταμίευση και η διαχείριση των κονδυλίων που δικαιούται η Κύπρος με την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πράξη, ο ΚΟΑΠ εφαρμόζει την Κοινή Αγροτική Πολιτική μέσω των πληρωμών που καταβάλλει.

Επιπρόσθετα, στην αρμοδιότητα του ΚΟΑΠ ανήκει η διαχείριση όλων των άλλων ενισχύσεων που θα καταβάλλονται από εθνικούς πόρους για στήριξη της γεωργίας και της υπαίθρου.