Ο ελισσόμενος Πρόεδρος!

Έχω μείνει άφωνος! Μα τι ελιγμοί είναι αυτοί κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας. Δεν πέρασε καιρός  που δήλωνες μπροστά στα παιδιά της Παιδοβουλής, ότι είναι το μέλλον του τόπου και πως πρέπει να ληφθούν τέτοιες αποφάσεις που να διασφαλίζουν το μέλλον τους σε όλους τους τομείς. Πως υπάρχει ανάγκη αναχαίτησης της τάσης φυγής των νέων προς το εξωτερικό.

Μας πώς να μην τα μαζεύουν και να φεύγουν πρόεδρε οι νέοι, όταν σας ακούνε να δηλώνετε μπροστά στους συνταξιούχους ότι για την λύση του κυπριακού επιβάλλεται η συνεργασία των συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων, γιατί όπως είπατε μέσα από την εμπειρία και σοφία τους μπορούν να συμβάλουν στην λύση.

Να σας θυμίσω κύριε πρόεδρε πως δεν είναι οι συνταξιούχοι που θα αναγκαστούν να εφαρμόσουν την όποια λύση μπορεί να βλέπουν με τις αναχρονιστικές και παλιομοδίτικες απόψεις τους.

Αλλά όλοι εμείς οι νέοι κύριες Πρόεδρε. Γιατί δεν ρωτάτε και εμάς το μέλλον όπως μας χαρακτήρισες του τόπου να σας πούμε και εμείς τις ιδέες μας;

Ή μήπως οι ιδέες μας σας πέφτουν πολύ μοντέρνες ενώ των συνταξιούχων είναι στα μέτρα σας.

Κάνατε λόγο για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κυπριακό κράτος που θα διασφαλίζει την ευημερία του συνόλου αλλά και ειδικότερα τη μη επιρροή εις βάρος ανθρώπων που υπηρέτησαν και υπηρετούν τη Δημοκρατία, και ας είναι εις βάρος όλων των άλλων.

Να μην πειράξουμε τους υπαλλήλους του δημοσίου και όλοι οι άλλοι…

Δίκτυς ο Κνώσσιος