Ούτε πάνω αλλά ούτε κάτω τα Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια – Τι λέει η Κ.Τ

Στο ίδιο περίπου επίπεδο με τον προηγούμενο μήνα παρέμειναν τον Αύγουστο του 2015 τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ), σύμφωνα με τα νέα ενοποιημένα στοιχεία για τράπεζες και Συνεργατισμό, που δημοσιοποίησε την Τρίτη η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) της Κύπρου.

Ειδικότερα, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα ((Non performing Exposures), όπως τα ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρουσίασαν τον Αύγουστο του 2015 ελαφρά μείωση μόλις €11 εκατομμύρια, στα €27,379 δισεκατομμύρια, από €27,390 δισεκατομμύρια τον Ιούλιο του 2015.

Σε ποσοστό επί των συνολικών χορηγήσεων, τα ΜΕΔ ανήλθαν τον Αύγουστο στο 47,77%, από 47,40%, μια ποσοστιαία αύξηση που οφείλεται στη μείωση των συνολικών δανείων κατά €480 εκατομμύρια, στα €57,30 δισ., από €57,78 δισ. τον Ιούλιο του 2015.

Από τα €27,37 δισ. των ΜΕΔ έχουν αναδιαρθρωθεί τα €13,98 δισ. (€14,09 δισ. τον Ιούλιο του 2015) ή ποσοστό 51,1%, εκ των οποίων τα €10,43 δισ. εξακολουθούν να είναι στην κατηγορία των ΜΕΔ (€10,40 δισ. τον Ιούλιο του 2015).

Στις επιχειρήσεις, τα ΜΕΔ ανήλθαν τον Αύγουστο του 2015 στο 57,22% (€13,85 δισ.), σε σύνολο δανείων €24,22 δισ. Από αυτά τα €7,62 δισ. έχουν αναδιαρθρωθεί. Τον Ιούλιο του 2015 τα ΜΕΔ ανέρχονταν στα €13,72 δισ. Εκ των οποίων τα €7,64 δισ. είχαν αναδιαρθρωθεί.

Στην κατηγορία των νοικοκυριών, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ, τα ΜΕΔ ανέρχονταν τον Αύγουστο στο 55,82% (€12,73 δισ.) σε σύνολο χορηγήσεων ύψους €22,81 δισ.. Από αυτά τα €5,75 δισ. έχουν αναδιαρθρωθεί. Τον Ιούλιο του 2015, τα ΜΕΔ για τα νοικοκυριά ανέρχοταν στα €12,69 δισ. Εκ των οποίων τα €5,77 δισ. είχαν αναδιαρθρωθεί.

Τέλος, οι τράπεζες έχουν καταγράψει συσσωρευμένη ζημιά απομείωσης ύψους €8,85 δισ. ή περίπου 32,33% του συνολικού ποσού των ΜΕΔ. Από τις συνολικές ζημιές απομείωσης, τα €4,11 δισ. αφορούν δάνεια νοικοκυριών και τα €4,53 δισ. επιχειρηματικά δάνεια, εκ των οποίων τα €3,03 δισ. αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Εξάλλου, σύμφωνα με δελτίο Credit Outlook του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody`s, με ημερομηνία 19 Οκτωβρίου του 2015, “το 10% – 20% των ΜΕΔ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών είναι στρατηγικές χρεοκοπίες, καθώς έχουν την ικανότητα να αποπληρώσουν τα δάνειά τους αλλά δεν το πράττουν».

Εξάλλου, σύμφωνα με τον οίκο Fitch Ratings, οι κυπριακές τράπεζες αντιμετωπίζουν την πρόκληση της μείωσης του εξαιρετικά μεγάλου όγκου των προβληματικών δανείων, εν μέσω ενός αδύναμου ακόμη οικονομικού περιβάλλοντος.

Σε νέα έκθεση του με τίτλο “Οι κυπριακές τράπεζες μετά από μια εκ βάθρων αναδιάρθρωση”, την οποία δημοσίευσε στις 13 Οκτωβρίου, ο οίκος σημειώνει πως η πλήρης άρση των ελέγχων στη διακίνηση κεφαλαίων τον Απρίλιο του 2015 και η έγκριση του νομοθετικού πλαισίου για τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα σηματοδότησε την ολοκλήρωση της διαδικασία ριζικής αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα, που είχε αρχίσει το Μάρτιο του 2013.

Ωστόσο, επισημαίνει πως η βιωσιμότητα της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει σε κίνδυνο από τα αυξανόμενα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία αντιπροσώπευαν το α΄ εξάμηνο του 2015 το 62% και το 58% των τελικών μεικτών χορηγήσεων τους, αντίστοιχα.

Πηγή: ΚΥΠΕ