Ομήρου: Θετική εξέλιξη η ανακοίνωση Eurogroup, αλλά δεν αναπληρώνει την απώλεια ΑΕΠ

Θετική εξέλιξη για την κυπριακή οικονομία, η οποία “επιτυγχάνεται μετά τις μεγάλες θυσίες των πολιτών”, χαρακτηρίζει τη χθεσινή ανακοίνωση του Eurogroup ο Πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου, σημειώνοντας παράλληλα ότι τα μικρά ποσοστά θετικής ανάπτυξης δεν μπορούν, όμως, να αναπληρώσουν σε καμία περίπτωση ούτε τη μεγάλη απώλεια του ΑΕΠ της χώρας των τελευταίων χρόνων ούτε τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που δημιούργησαν οι αποφάσεις του Μαρτίου του 2013.

Ο κ. Ομήρου κάνει ιδιαίτερη μνεία στην ανεργία, η οποία, “όπως αναφέρει και η χθεσινή ανακοίνωση, ιδιαίτερα στους νέους, βρίσκεται σε πρωτόγνωρα ψηλά επίπεδα, ενώ τα προβλήματα στην πραγματική οικονομία παραμένουν, με την έλλειψη χρηματοδότησης, τον υπερδανεισμό και τη συρρίκνωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων”.

Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και για την οικονομία στο σύνολο της, αναφέρει και σημειώνει ότι “δυστυχώς, παρουσιάζονται καθυστερήσεις στις αναδιαρθρώσεις, ενώ πολλές φορές οι λύσεις που δίνονται δεν είναι βιώσιμες”.

Η πρακτική εφαρμογή των νόμων που αφορούν τις εκποιήσεις, την αφερεγγυότητα αλλά και της προτεινόμενης νομοθεσίας που αφορά την πώληση δανείων πρέπει να διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή και τη σταθερότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, δηλώνει ο Πρόεδρος της Βουλής.

Είναι ξεκάθαρο, προσθέτει, ότι η εποπτεία της κυπριακής οικονομίας θα συνεχίσει και μετά το 2016, εφόσον στο αναθεωρημένο μνημόνιο τίθενται ξεκάθαροι στόχοι τόσο για το 2017 όσο και για το 2018.

Επιπλέον, αναφέρει ο κ. Ομήρου, μεγάλη προσοχή απαιτείται στη διαφαινόμενη προσπάθεια, με πρωτοβουλία κυρίως του Γερμανού ΥΠΟΙΚ, για συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων που αφορούν τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών κεντρικά και για τη θεσμοθέτηση Υπουργού Οικονομικού για την Ευρωζώνη. “Μια τέτοια πρωτοβουλία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη διαφορετική δομή και μορφή της οικονομίας κάθε κράτους μέλους με σεβασμό στην εθνική κυριαρχία”, τονίζει.

Επισημαίνει περαιτέρω ότι την ώρα που ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ προτείνει τα πιο πάνω ως μέτρο δημοσιονομικής ολοκλήρωσης της Ευρωζώνης, προβάλλει σημαντικά προσκόμματα στη δημιουργία ενός συλλογικότερου συστήματος εγγύησης των καταθέσεων και στην ανάληψη μεγαλύτερου χρηματοοικονομικού κινδύνου από την Ευρωζώνη.

Απαιτείται, τονίζει, συνεχής προσπάθεια για ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής. Η δημιουργία ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος με διαφανείς διαδικασίες και ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο, με ίσες ευκαιρίες για όλους, σε συνδυασμό με τα κίνητρα που υπάρχουν, αναμένεται να ενισχύσουν την προσπάθεια προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.

Επιπλέον, καταλήγει ο κ. Ομήρου θα πρέπει να ενισχυθούν οι κρατικοί μηχανισμοί ώστε η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων να γίνεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και να υπάρξει πλήρης αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που αποτελεί μέρος του αναπτυξιακού σχεδίου Γιούνκερ.

Πηγή:ΚΥΠΕ