Οι πραγματικοί αριθμοί της ανεργίας στην Κύπρο – Τα δύο τρίτα των ανέργων παραμένουν χωρίς εργασία

Τα δύο τρίτα των ανέργων στην Κύπρο παραμένουν χωρίς εργασία, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Eurostat, που αναδεικνύουν τα προβλήματα που υπάρχουν στην αγορά εργασίας στην χώρα μας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, από το σύνολο των ανέργων του πρώτου τριμήνου του 2015, το 67,3% παρέμεινε στην ανεργία και το δεύτερο τρίμηνο του έτους ενώ ποσοστό 20,1% των ανέργων εντάχθηκε στην αγορά εργασίας.
Ποσοστό 12,2% των ανέργων παραμένει οικονομικά ανενεργό, δηλαδή ενώ μπορούν να εργαστούν δεν εκφράζουν επιθυμία για ένταξη στην αγορά εργασίας.
Στην Ελλάδα, από το σύνολο των ανέργων μόνο 8,6% βρήκε δουλειά το δεύτερο τρίμηνο, που ήταν το χαμηλότερο στην ΕΕ, ενώ 90,8% έμειναν στην ανεργία.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το σύνολο των ανέργων του πρώτου τριμήνου του έτους, ποσοστό 64,6% (14,2 εκ. άτομα) παρέμεινε στην ανεργία το δεύτερο τρίμηνο του 2015, ενώ το 18,6% (4,1 εκ.) μεταφέρθηκε στην απασχόληση και το 16,8% (3,7 εκ.) προς την οικονομική αδράνεια.
Ένας στους 5 ανέργους στην ΕΕ βρήκε δουλειά το δεύτερο τρίμηνο του 2015, ποσοστό παρόμοιο με αυτό της Κύπρου.
Από όλα τα άτομα που εργάζονταν, 97,1% (167,9 εκ.) παρέμεινε στην απασχόληση, ενώ το 1,3% (2,2 εκ.) των απασχολουμένων κατά το πρώτο τρίμηνο παρατηρήθηκε ότι ήταν άνεργοι κατά το δεύτερο τρίμηνο και 1,6% (2,8 εκ.) μεταπήδησε σε οικονομική αδράνεια.
Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τα μεγαλύτερα ποσοστά ανέργων που βρήκαν δουλειά καταγράφηκαν στη Σουηδία (29,6%) και στην Εσθονία (29,2%).
Τα στοιχεία της Eurostat δημοσιεύονται για πρώτη φορά και αφορούν τριμηνιαίες ροές εργασίας, που βασίζονται σε μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία για την αγορά εργασίας από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι ροές στην αγορά εργασίας δείχνουν τις κινήσεις των ατόμων μεταξύ της απασχόλησης, της ανεργίας και της οικονομικής αδράνειας.
«Τα στατιστικά αυτά στοιχεία βοηθούν να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε τις αλλαγές στα επίπεδα των δεικτών της αγοράς εργασίας», αναφέρει η Eurostat.