Οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Κύπρο σε αριθμούς – Τι δείχνουν τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας

Στους 48.038 ανήλθε το Σεπτέμβριο ο αριθμός του εργατικού δυναμικού της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Από αυτούς, οι 36.965 ήταν μόνιμοι υπάλληλοι και οι 11.073 έκτακτοι.

Σε σχέση με το μέσο όρο των 51.153 υπαλλήλων του 2012, πριν από την ένταξη στο μνημόνιο, ο αριθμός του εργατικού δυναμικού της Κυβέρνησης μειώθηκε το Σεπτέμβριο του 2015 κατά 6,1%. Οι μόνιμοι υπάλληλοι μειώθηκαν κατά 11,45%, ενώ οι έκτακτοι αυξήθηκαν κατά 15%.

Κατά κατηγορία, το Σεπτέμβριο του 2015 στη δημόσια υπηρεσία εργάζονταν 17.205 υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 12.039 μόνιμοι και οι 5.166 έκτακτοι.

Στην εκπαιδευτική υπηρεσία, εργάζονταν 12.134, εκ των οποίων οι 10.300 μόνιμοι και οι 1.834 έκτακτοι.

Στις δυνάμεις ασφαλείας, εργάζονταν 9.683 υπάλληλοι, εκ των οποίων 7.442 μόνιμοι και 2.241 έκτακτοι.

Τέλος, ο αριθμός του ωρομίσθιου προσωπικού ανερχόταν το Σεπτέμβριο στα 9.016 πρόσωπα εκ των οποίων οι 7.184 μόνιμοι και οι 1.832 έκτακτοι.