ΟΕΛΜΕΚ: Προειδοποιήσεις και αντιπρόταση για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Αντιπρόταση για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα απέστειλε στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδή η ΟΕΛΜΕΚ, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, στην οποία εκφράζεται η ελπίδα ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί προκειμένου “να διαμορφώσουμε ένα πραγματικά σύγχρονο Ωρολόγιο Πρόγραμμα που θα συμβάλει στην αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου».

Η ΟΕΛΜΕΚ αναφέρει ότι η επίσημη πρόταση του Υπουργείου δόθηκε στην οργάνωση στις 29 Απριλίου, προσθέτοντας ότι το χρονοδιάγραμμα που έθεσε το Υπουργείο, το οποίο προβλέπει μόνο λίγες μέρες για διάλογο, δεν ικανοποιεί.

Η Οργάνωση διαφωνεί με την εφαρμογή ενός νέου Ωρολογίου Προγράμματος στα Λύκεια από την επόμενη σχολική χρονιά, διότι το νέο Πρόγραμμα προβλέπει επιλογές μαθημάτων στην Α’ Λυκείου.

«Ως εκ τούτου, οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου θα κληθούν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, με βάση και το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου, να κάνουν ξαφνικά καθοριστικές επιλογές για το μέλλον τους, χωρίς να έχουν λάβει μέχρι σήμερα καμία σχετική ενημέρωση και χωρίς να έχουν προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο. Δεν έχουν ετοιμαστεί Αναλυτικά Προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό για πολλά από τα μαθήματα της Α’ Λυκείου, ιδιαίτερα για τα μαθήματα προσανατολισμού. Δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση και επιμόρφωση των Καθηγητών για τις αλλαγές της Α’ Λυκείου. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει σημαντικές πτυχές της εφαρμογής των νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Λύκειο (π.χ. κατώτατος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία κατευθύνσεων, για τα μαθήματα προσανατολισμού και για τα επιλεγόμενα μαθήματα)», συμπληρώνει.

Η ΟΕΛΜΕΚ αναφέρει ότι το Υπουργείο θα πρέπει να προβεί στην τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (π.χ. για τα εξεταζόμενα μαθήματα), οι οποίοι πρέπει να εγκριθούν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Η στελέχωση των σχολείων τον επόμενο Σεπτέμβριο αναμένεται να είναι χαώδης, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα που προγραμματίζει να δώσει το Υπουργείο στους μαθητές να κάνουν αλλαγές στις επιλογές τους την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Η πρόταση του Υπουργείου για το Λύκειο δεν μπορεί να εφαρμοστεί με το υφιστάμενο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να υπάρξει τελική κατάληξη στο Λύκειο χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει το θέμα της πρόσβασης, για το οποίο το Υπουργείο έχει ορίσει άλλη Επιτροπή, χωρίς να γνωρίζουμε το περιεχόμενο των προτάσεών της», προσθέτει.

Αναφέρει, παράλληλα, ότι η πρόταση του Υπουργείου θα προκαλέσει μεγάλες ανακατατάξεις στις ανάγκες για διορισμούς καθηγητών από τις διάφορες ειδικότητες.

«Σε κάποιες περιπτώσεις οι ανάγκες αυτές μπορούν να προβλεφθούν (αύξηση ή μείωση ωρών διδασκαλίας μαθημάτων κοινού κορμού, κατάργηση μαθημάτων), ενώ σε άλλες περιπτώσεις θα εξαρτηθούν από τις επιλογές των μαθητών. Τα πιο πάνω δεδομένα δημιουργούν τον κίνδυνο θυματοποίησης συναδέλφων, την οποία δε θα αποδεχτούμε. Το Υπουργείο δεν έχει καταθέσει καμία πειστική πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τα πιο πάνω προβλήματα», συμπληρώνει.

Η ΟΕΛΜΕΚ αναφέρει ότι δεν αποδέχονται την αύξηση των εξεταζόμενων μαθημάτων, την οποία προβλέπει η πρόταση του Υπουργείου στο Λύκειο.

«Δε θα αποδεχτούμε μονομερείς ενέργειες από την πλευρά του Υπουργείου, χωρίς να υπάρξει συνολική κατάληξη για τα πιο πάνω ζητήματα. Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι ο Υπουργός Παιδείας ακόμα και σήμερα αναφέρθηκε σε προδιαγεγραμμένα χρονοδιαγράμματα, χωρίς προηγουμένως να υπάρχει τελική κατάληξη στο θέμα του Ωρολογίου Προγράμματος, απαξιώνοντας με τον τρόπο αυτό τον εκπαιδευτικό κόσμο», προσθέτει.

Η Οργάνωση προειδοποιεί το Υπουργείο ότι, ηθελημένα ή άθελα, επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη που είχαν γίνει με την εισαγωγή του Ενιαίου Λυκείου (έλλειψη διαλόγου, συζητήσεις στο παρασκήνιο, ελλιπής επιστημονική τεκμηρίωση, βεβιασμένη εφαρμογή).

«Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανάλογη αποτυχία, για την οποία θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας και όσοι συνήργησαν στη διαδικασία που ακολουθήθηκε και ακολουθείται μέχρι σήμερα για την εισαγωγή νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων», καταλήγει.