Ξαφνικό άλμα στην αξία των ακάλυπτων επιταγών τον Απρίλιο

Ξαφνικό άλμα σημείωσε τον Απρίλιο του 2016 η αξία των ακάλυπτων επιταγών, φτάνοντας τα €671.164, σημειώνοντας αύξηση 86% σε σχέση με το Μάρτιο του 2016, όταν εκδόθηκαν ακάλυπτες επιταγές ύψους €93.260 και ενώ το α` τρίμηνο του 2016 η αξία των ακάλυπτων επιταγών είχε περιοριστεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Η συνολική αξία των ακάλυπτων επιταγών για τους πρώτους τρεις μήνες του 2016 είχε ανέλθει στις €367.213, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταχωρούνται στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ) και έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Η αξία των ακάλυπτων επιταγών τον Απρίλιο του 2016 είναι η υψηλότερη αξία που καταγράφηκε από το Σεπτέμβριο του 2013.

Τον Απρίλιο του 2015, το ύψος των ακάλυπτων επιταγών που εκδόθηκαν ανήλθε στις €111.830.

Ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2016 ήταν 97, ενώ στον προκαταρκτικό κατάλογο καταχωρήθηκαν 17 φυσικά πρόσωπα και 18 νομικά πρόσωπα.