Ντράγκι: Λαϊκή και Τρ. Κύπρου θα ήταν αφερέγγυες χωρίς αξιόπιστη προοπτική ανακεφαλαιοποίησης

Χωρίς την ύπαρξη αξιόπιστης πηγής ανακεφαλαιοποίησης Τράπεζα Κύπρου και Λαϊκή Τράπεζα δεν θα μπορούσαν να θεωρούνται φερέγγυες και ως εκ τούτου δεν θα δικαιούντο έκτακτη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επαναλαμβάνει ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι.

Ο κ. Ντράγκι απαντούσε σε γραπτή ερώτηση του Γερμανού Ευρωβουλευτή Σβεν Γκίεγκονλτ (Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία) για τον ELA που παραχωρήθηκε στη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου.

«Στην προκείμενη περίπτωση στην οποία αναφέρεστε, χωρίς την ύπαρξη αξιόπιστης πηγής ανακεφαλαιοποίησης, οι δύο τράπεζες δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν πλέον φερέγγυες. Η περαιτέρω παραχώρηση έκτακτης ρευστότητας σε αυτές τις τράπεζες δεν θα ήταν σύμφωνη με τους κανόνες του ευρωσυστήματος και, εν τέλει, με τις πρόνοιες της συνθήκης», αναφέρει ο κ. Ντράγκι, σύμφωνα με την απαντητική του επιστολή την οποία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ΕΚΤ.

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ επαναλαμβάνει ακόμη ότι την ευθύνη για την παραχώρηση του ELA στις κυπριακές τράπεζες έχει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ενώ ο ρόλος του Δοικητικού Συμβουλίου είναι να διασφαλίσει ότι τέτοιες πράξεις δεν παρεμβαίνουν στην ακεραιότητα της νομισματικής πολιτικής στο ευρωσύστημα.

Σύμφωνα με τον κ. Ντράγκι, η παραχώρηση έκτακτης ρευστότητας από μια εθνική κεντρική τράπεζα στοχεύει στην στήριξη φερέγγυων τραπεζών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, παρά την ενίσχυση της φερεγγυότητάς τους.

«Ως εκ τούτου, μια βασική απαίτηση σε αυτό το πλαίσιο είναι ότι οι τα πιστωτικά ιδρύματα που λαμβάνουν (αυτή τη στήριξη) παραμένουν φερέγγυα», προσθέτει και καταλήγει λέγοντας ότι «η όποια απόφαση (μη ένσταση) από το ΔΣ της ΕΚΤ που σχετίζεται με την παροχή ELA εξαρτάται από την αξιολόγηση των συνθηκών του λαμβάνοντος πιστωτικού ιδρύματος».