Νομοσχέδιο ΚΟΤ για ίδρυση και λειτουργία κέντρων εστίασης και αναψυχής

Νομοσχέδιο που αποσκοπεί στην απλοποίηση/ διαφοροποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των κέντρων αναψυχής και στην ταξινόμηση τους, βάσει συστήματος μετρήσιμων κριτηρίων / προδιαγραφών, ενέκρινε σε πρόσφατη συνεδρία του το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΚΟΤ αναφέρει πως σκοπός της προτεινόμενης νομοθεσίας είναι η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν την νέα κατηγοριοποίηση των κέντρων αναψυχής, τη βελτίωση του συστήματος αδειοδότησης τους, την ανάγκη για εκσυγχρονισμό των κτιριολογικών προδιαγραφών, την εισαγωγή λειτουργικών προδιαγραφών, την βελτίωση υφιστάμενων προνοιών και γενικά την ρύθμιση ζητημάτων τα οποία έχρηζαν τροποποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες τουριστικές συνθήκες, απαιτήσεις και αναβαθμισμένες ανάγκες της πελατείας και του επισιτιστικού τομέα.

Το Νομοσχέδιο θα προωθηθεί μέσω του αρμόδιου Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, για το νενομισμένο Νομοτεχνικό Έλεγχο, με σκοπό την ψήφιση του σε Νόμο από την Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η εν λόγω ενέργεια εμπίπτει στην ευρύτερη προσπάθεια του ΚΟΤ, για εκσυγχρονισμό και απλοποίηση διαδικασιών, για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και για βελτίωση του επίπεδου των προσφερομένων υπηρεσιών.

Ο Οργανισμός θα συνεχίσει αμείωτα τις προσπάθειες του για διευκόλυνση των συμπολιτών μας, για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και για αύξηση των επιπέδων ποιότητας, προς όφελος του τόπου.