Νομικές και συνταγματικές αδυναμίες του νομοσχεδίου για μεταρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σοβαρές νομικές και συνταγματικές αδυναμίες διαπιστώνει η Ένωση Δήμων, στη βάση γνωμάτευσης του νομικού της συμβούλου, στο νομοσχέδιο που έχει καταθέσει στη Βουλή το Υπουργείο Εσωτερικών για μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Δήμων σε έκτακτη σύσκεψη σήμερα των Δημάρχων της Κύπρου επαναβεβαιώθηκαν ομόφωνα οι θέσεις της Ένωσης Δήμων σχετικά με την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτές συμφωνήθηκαν στην προηγούμενη σύσκεψη των Δημάρχων, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2015 και δόθηκαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 20 Φεβρουαρίου 2015.

Ομόφωνα διαπιστώθηκε, όπως αναφέρεται, ότι το Νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή από το Υπουργείο Εσωτερικών όχι μόνο έχει σοβαρές νομικές και συνταγματικές αδυναμίες, με βάση τη γνωμάτευση του νομικού συμβούλου της Ένωσης Δήμων, αλλά και γενικότερα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια ουσιαστική βάση μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Και αυτό, όπως ξηγεί η Ένωση Δήμων επειδή:

(α) Δεν συνοδεύεται από τεχνοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας όσον αφορά τη δημιουργία νέων οργάνων δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ δεν μειώνονται οι Δήμοι αλλά απλά περιορίζονται στο ελάχιστο οι αρμοδιότητές τους.

(β) Αντί της αναγκαίας αποκέντρωσης με βάση την Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την αυτοδυναμία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Κεντρική Κυβέρνηση επαυξάνει τον επεμβατικό και συγκεντρωτικό της ρόλο.

(γ) Δεν γίνεται καμιά πρόνοια για την αντιμετώπιση και προώθηση της οικονομικής αυτοτέλειας των Τοπικών Αρχών και των άλλων συναφών οικονομικών θεμάτων που αφορούν τους Δήμους και την Πολιτεία.

Η Ένωση Δήμων σημειώνει ότι μετά από λεπτομερή μελέτη διαπιστώθηκε ότι η φιλοσοφία του νομοσχεδίου αντιβαίνει προς τις γενικές αρχές της αποκέντρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η εφαρμογή του δυστυχώς δεν θα αποβεί προς το συμφέρον και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, που είναι το ζητούμενο.

Υπενθυμίζει παράλληλα ότι έχει από καιρού καταθέσει τις θέσεις της στην Κυβέρνηση και τα Κόμματα.

Αναφέρεται τέλος ότι κατά τη σημερινή σύσκεψη αποφασίστηκε όπως ζητηθούν συναντήσεις, το συντομότερο δυνατό, με τους Αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων για να επαναβεβαιωθούν οι θέσεις και απόψεις που έχουν ανταλλαγεί μεταξύ των Ένωσης Δήμων και των κομμάτων.