Νέα κόντρα στον ορίζοντα – “Ανεδαφικός ο ισχυρισμός” του ΕΤΕΚ – Τι απαντάει με ανακοίνωσή του ο Όμιλος Σιακόλα

Ουδόλως ευσταθεί ο “ανεδαφικός ισχυρισμός” σε ανακοίνωση του ΕΤΕΚ, ότι “με μια απόφαση του κράτους δόθηκε εμπορική αξία 20 εκατομμυρίων ευρώ στο Mall”, αναφέρει ο Όμιλος Σιακόλα σε ανακοίνωσή του.

Εξηγεί ότι “όπως είναι γνωστό, το Υπουργικό Συμβούλιο, προκειμένου να βοηθήσει την ανάκαμψη της οικονομίας και τη μείωση της ανεργίας, έχει παραχωρήσει παγκύπρια σε επιλεγμένες κεντρικές και άλλες περιοχές των πόλεων, πολεοδομικά κίνητρα, που ισχύουν για όλες τις υφιστάμενες και μελλοντικές νόμιμες και αδειούχες αναπτύξεις που βρίσκονται στις περιοχές αυτές”.

Το Εμπορικό Πάρκο Σιακόλα, αναφέρει η ανακοίνωση, “εμπίπτει μέσα σε περιοχή όπου εφαρμόζονται τα πιο πάνω πολεοδομικά κίνητρα”.

“Οι διάφορες ερμηνείες ότι πρέπει να εξαιρεθεί και να μην αξιοποιήσει το Mall τα κίνητρα αυτά είναι λανθασμένες και πουθενά ευθύς εξαρχής δεν ελέχθη ότι για το Mall της Κύπρου θα υπάρχει εξαίρεση”, υποστηρίζει ο Όμιλος Σιακόλα.

Αναφέρει ότι “το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε τη χορήγηση των κινήτρων, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει τέτοια εξαίρεση και τα κίνητρα αυτά ισχύουν ανάλογα για κάθε ανάπτυξη (υφιστάμενη ή προτεινόμενη που βρίσκεται στις καθορισμένες περιοχές)”.

Σύμφωνα με τη γνώμη ειδικών εμπειρογνωμόνων επί του θέματος, αλλά και επιφανών νομικών, όπως και του καθ’ ύλην αρμόδιου Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, “δεν έχει με κανένα τρόπο παραβιαστεί η Γενική Στρατηγική του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας”, αναφέρει ο Όμιλος Σιακόλα.

“Υπενθυμίζεται ότι τα ίδια Επαγγελματικά Σώματα που σήμερα εναντιώνονται σε αυτό το δικαίωμα του πολεοδομικού κινήτρου για το Mall έχουν στο πρόσφατο παρελθόν υποστηρίξει τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας ενός διπλάσιου σε μέγεθος Mall σε άλλο χώρο της περιοχής της μείζονος Λευκωσίας. Αυτό δεν αποτελεί αντίφαση;”, καταλήγει η ανακοίνωση του Ομίλου Σιακόλα.