Μπράβο στο Δήμο Λάρνακας!!!

Μπράβο στο δημοτικό συμβούλιο Λάρνακας, και μακάρι το παράδειγμα του να ακολουθήσουν και άλλοι δήμοι.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα αποφάσισε τη μείωση στα τέλη αποκομιδής σκυβάλων για τα νοικοκυριά, μόλις εφαρμοστεί η νέα συμφωνία του Υπουργικού Συμβουλίου με τον εργολάβο του ΧΥΤΥ Κόσιης και εφαρμοστούν οι νέες μειωμένες χρεώσεις εισδοχής ανάμεικτων σκυβάλων.
Για σκοπούς ενημέρωσης των δημοτών, το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας αναφέρει σε ανακοίνωση του πως «το συνολικό κόστος εισδοχής των σκυβάλων στο ΧΥΤΥ για το 2014 ήταν €1.348 εκατομμύρια και επιπλέον το κόστος περισυλλογής των σκυβάλων τρεις φορές την εβδομάδα».
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας «επαναλαμβάνει ότι εφόσον υπογραφεί η εν λόγω συμφωνία και μειωθεί στην πράξη το κόστος εισδοχής στο ΧΥΤΥ, θα επανεξετάσει το ποσοστό μείωσης στα τέλη αποκομιδής σκυβάλων βάση των δεδομένων και όρων της συμφωνίας».
Τέτοιες ενέργειες θα πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Θα πρέπει και οι άλλοι δήμοι να επανεξετάσουν τις χρεώσεις τους γιατί πραγματικά τα νοικοκυριά δεν αντέχουν άλλο.

Δίκτυς ο Κνώσσιος