Μικρή υποχώρηση της ανεργίας τον Απρίλιο

Κατά 9% μειώθηκε η ανεργία τον Απρίλιο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Απριλίου έφτασε τα 42.551 πρόσωπα.

Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο μειώθηκε στα 44.285 πρόσωπα σε σύγκριση με 44.579 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2014 σημειώθηκε μείωση 4.207 προσώπων ή 9,0% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (μείωση 1.109 ανέργων), του εμπορίου (μείωση 834), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 755), της μεταποίησης (μείωση 741), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 676), της εκπαίδευσης (μείωση 323) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 939).

Αντίθετα, κατά την ίδια περίοδο υπήρξε αύξηση στην εγγεγραμμένη ανεργία στους τομείς των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 831 ανέργων) και των μεταφορών (αύξηση 321).