Μικρή ανάσα στη τσέπη μας – Νέα μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος

Νέα μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ανακοίνωσε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), λόγω μειωμένου κόστους καυσίμου.

Συγκεκριμένα, σε σημερινή ανακοίνωση η ΑΗΚ αναφέρει ότι οι λογαριασμοί των μηνιαίων καταναλωτών που θα εκδοθούν τέλος Απριλίου 2015 θα είναι μειωμένοι κατά 2% και των διμηνιαίων καταναλωτών που θα εκδοθούν το Μάιο του 2015 θα είναι μειωμένοι κατά 3% περίπου, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους λογαριασμούς που καταμετρήθηκαν το μήνα Μάρτιο 2014.

Σημειώνει ότι οι συνολικές μειώσεις στους λογαριασμούς των οικιακών καταναλωτών τους τελευταίους δώδεκα μήνες είναι της τάξης του 20% περίπου, ενώ οι συνολικές μειώσεις από τις αρχές του 2013 είναι της τάξης του 38% περίπου.

Ανάλογες μειώσεις, σύμφωνα με την ΑΗΚ, έχουν σημειωθεί σε όλο το φάσμα των διατιμήσεων της ΑΗΚ δηλαδή και στις εμπορικές, βιομηχανικές, οδικού φωτισμού, άντλησης νερού και στη διατίμηση θερμοσυσσωρευτών.