Μια μέρα αναβολή από το Ανώτατο πήρε η υπόθεση του Ρ. Ερωτοκρίτου

Αναβολή μιας ημέρας παραχώρησε το Συμβούλιο του Ανωτάτου στην πλευρά του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου, εγκρίνοντας το αίτημα του δικηγόρου του, Χρίστου Πουργουρίδη, προκειμένου να μπορέσει να προετοιμαστεί κατάλληλα για την αντεξέταση του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη.

Ανακοινώνοντας την απόφαση του Συμβουλίου, ο πρόεδρος του Μύρωνας Νικολάτος ανέφερε ότι στόχος του Συμβουλίου είναι η ορθή και ταχεία συμπλήρωση της υπόθεσης αυτής, χωρίς να παραγνωρίζεται η ορθή απονομή της δικαιοσύνης και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των διαδίκων.