Με ρέγουλα το νερό στη Λευκωσία για μια εβδομάδα – Παροχή 12 ώρες ανά 48ωρο

Την άμεση εφαρμογή περικοπών νερού στη Λευκωσία για τουλάχιστον μιά εβδομάδα αποφάσισε το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας, λόγω της βλάβης στον αγωγό Τερσεφάνου.

Ο σχεδιασμός στις περικοπές θα είναι ο ίδιος με εκείνες που είχαν εφαρμοστεί το 2008 και το 2010, όταν η παροχή νερού γινόταν κατά τις βραδινές ώρες.

Τα μέτρα επικυρώθηκαν σε έκτακτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας, Νίκος Ζαμπακίδης, δήλωσε ότι θα παρέχεται νερό για 12 ώρες ανά 48ωρο.