Με λίστα ελέγχου για ασφάλεια – Εφαρμόζεται στα δημόσια νοσοκομεία

Λίστα Ελέγχου για την Ασφάλεια στις Χειρουργικές Επεμβάσεις, στη βάση των Κλινικών Κατευθυντήριων Οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΫ), εφαρμόζεται πλέον σε όλα τα χειρουργεία των δημόσιων νοσηλευτηρίων, αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση.

Στόχος, μέσω της εφαρμογής της, όπως αναφέρεται, είναι αφενός, η αύξηση της ασφάλειας στις επεμβάσεις και η μείωση των ανεπιθύμητων συμβάντων και αφετέρου, η ενίσχυση των υπαρχουσών κλινικών πρακτικών ασφάλειας, η βελτίωση της επικοινωνίας και του πνεύματος ομαδικής εργασίας μεταξύ της χειρουργικής διεπαγγελματικής ομάδας.

Σημειώνεται πως η λίστα τέθηκε σε εφαρμογή κατόπιν εκπαίδευσης όλων των χειρουργικών ομάδων των κρατικών νοσηλευτηρίων και μετά από την επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή της, τέθηκε σε καθολική εφαρμογή σε όλα τα κρατικά νοσηλεύτρια της Κύπρου το Φεβρουάριο 2015.

Το έντυπο της Λίστας Ελέγχου συμπληρώνεται από τον Συντονιστή της Λίστας κατά τη διεξαγωγή της χειρουργικής επέμβασης και αντίγραφό του τοποθετείται στον Ιατρικό Φάκελο του ασθενούς.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η Λίστα Ελέγχου για την Ασφάλεια στις Χειρουργικές Επεμβάσεις αναπτύχθηκε από τον ΠΟΫ στα πλαίσια του προγράμματος «Η ασφαλής χειρουργική σώζει ζωές» και αποσκοπεί στη μείωση των θανάτων που σχετίζονται με τις χειρουργικές επεμβάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω του ελέγχου των υποχρεώσεων σε διοικητικό επίπεδο και της αντιμετώπισης σημαντικών ζητημάτων ασφάλειας στην άσκησης της χειρουργικής κατά την κλινική πράξη.

Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται οι ανεπαρκείς πρακτικές ασφάλειας στην αναισθησιολογία, ζητήματα που αφορούν χειρουργικές λοιμώξεις που μπορούν να αποφευχθούν και η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των μελών μιας χειρουργικής ομάδας. Μέσα από συζητήσεις με χειρούργους, αναισθησιολόγους, νοσηλευτές, ειδικούς στην ασφάλεια των ασθενών και ασθενείς από όλο τον κόσμο, ο ΠΟΫ κατέληξε στον καθορισμό ενός καταλόγου ελέγχων ασφάλειας που θα πρέπει να εκτελούνται σε όλες τις χειρουργικές αίθουσες ούτως ώστε να μειωθεί ο αριθμός των περιστατικών που οφείλονται στις πιο πάνω αιτίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ