Με δυναμικά μέτρα προειδοποιεί η ΠΑΣΥΝΟ σχετικά με νοσηλεία κρατουμένων στην Αθαλάσσα

Η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών καλεί τους Υπουργούς Υγείας και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να παρέμβουν προσωπικά και να δώσουν λύσεις σε ένα σοβαρότατο πρόβλημα που ταλανίζει το Νοσοκομείο Αθαλάσσας, και θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών – κρατουμένων που μεταφέρονται από τις Κεντρικές Φυλακές για νοσηλεία, αλλά και του προσωπικού που εργάζεται στο Νοσοκομείο.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι νοσηλευτές του Νοσοκομείου αναφέρουν πως «η υπομονή τους εξαντλήθηκε και είναι αναγκασμένοι να προβούν σε πιο δυναμικά μέτρα για να προστατέψουν τους ασθενείς, τους εαυτούς τους και την κοινωνία.

Σε επιστολές της στους αρμόδιους Υπουργούς, η Συντεχνία επισημαίνει πως «οι νοσηλευτές του Νοσοκομείου Αθαλάσσας τίθενται σε κίνδυνο, καθώς οι κρατούμενοι που παραπέμπονται για νοσηλεία εκεί, δεν συνοδεύονται από επαρκή φρούρηση από δεσμοφύλακες και ταυτόχρονα παρατηρείται και κωλυσιεργία σε σχέση με την παραλαβή ασθενή από το Νοσοκομείο Αθαλάσσας και τη μεταφορά του πίσω στις Κεντρικές Φυλακές».

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ζητά άμεση παρέμβαση και λύσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι ασθενείς και προσωπικό δεν εκτίθενται σε κινδύνους. Ζητά όπως: Ο κάθε ασθενής που παραπέμπεται για θεραπεία στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας φρουρείται από δεσμοφύλακα, ώστε ο νοσηλευτής να έχει μόνο νοσηλευτικά καθήκοντα και καθοριστεί γραπτώς ποιος θα φέρει την ευθύνη, σε περίπτωση που προκληθεί σωματική ζημιά σε ασθενή ή προσωπικό που εργάζεται στον Θάλαμο 23, τηρούνται οι κανονισμοί των Φυλακών για έλεγχο συγγενών, ή ασφαλή φύλαξη.

Επίσης, ζητά να καθοριστεί ότι ο νοσηλευτής δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση δραπέτευσης κρατουμένου.