Μεταφέρετε ποδήλατα και ζώα με το αυτοκίνητό σας; – Διαβάστε τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας

Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο μηχανοκίνητα οχήματα να μεταφέρουν στο πίσω τους μέρος φορτία, όπως ποδήλατα, κατά τρόπο επικίνδυνο για την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου και κατά παράβαση της ισχύουσας Νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι τα πλείστα φορτία υπερβαίνουν τις καθορισμένες από τη Νομοθεσία διαστάσεις μήκους, πλάτους και ύψους του οχήματος, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τοποθετούνται με τρόπο που να μην καθίστανται ευανάγνωστες οι Πινακίδες με τους αριθμούς Εγγραφής των οχημάτων.

Περαιτέρω, αρκετοί οδηγοί μεταφέρουν ζώα με τα οχήματα τους, κυρίως σκύλους, χωρίς να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας που διέπει τη μεταφορά των ζωών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κίνδυνοι για τους ίδιους τους οδηγούς και γενικά για την Οδική Ασφάλεια.

Ενόψει των πιο πάνω, η Αστυνομία έχει προγραμματίσει εκστρατεία διαφώτισης του κοινού, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 9/8/2015.

Κατά την περίοδο μέχρι και τις 9/8/2015 η Αστυνομία θα προβαίνει σε παρατηρήσεις, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για κατάφωρες ή σοβαρές παραβάσεις, που εκθέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Από τις 10/8/2015 και μετά η Αστυνομία θα καταγγέλλει τις παραβάσεις της κειμένης Νομοθεσίας.

Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί για τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας ΕΔΩ.