Μετακινούν υπαλλήλους από το ΧΑΚ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Στην Ολομέλεια της Βουλής για έγκριση οδηγείται την ερχόμενη Πέμπτη το κυβερνητικό νομοσχέδιο που αφορά στη μετακίνηση εξειδικευμένου προσωπικού από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας.

Το πράσινο φως άναψαν τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών που υπέβαλαν προτάσεις για διατήρηση των εργασιακών και συνταξιοδοτικών ωφελημάτων του προσωπικού, καθώς και για έγκριση της όποιας μετακίνησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑΚ.

Η έλλειψη προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα, που εντάθηκε μετά τις θεσμοθετημένες αλλαγές στην εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.