Μέτρα στήριξης της αιγοπροβατοτροφίας μετά την κατακύρωση του Κυπριακού χαλουμιού – 35 εκ. σε τρία χρόνια

Μέτρα για στήριξης της αιγοπροβατοτροφίας, αξίας 35 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια, εξήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νίκος Κουγιάλης μετά τη δημοσίευση χθες του φακέλου για το χαλούμι από την ΕΕ.

Τα μέτρα, σύμφωνα με τον κ. Κουγιάλη, ο οποίος μιλούσε στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης, εστιάζονται στους τέσσερις ακόλουθους άξονες:

Τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου, την αύξηση της ποσότητας γάλακτος που διοχετεύεται στις βιομηχανίες και μια σειρά οριζόντιων μέτρων.

“Έχοντας υπόψη ότι το χαλούμι είναι το κύριο εξαγωγικό μας προϊόν, με την κατοχύρωσή του ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) ενισχύεται η αγροτική μας οικονομία, αλλά και η οικονομία του τόπου γενικότερα”, τόνισε ο κ. Κουγιάλης.