Μέρος της πρώτης δόσης του νέου δανείου στα ταμεία της Αθήνας – πληρώθηκε η ΕΚΤ

Μετά την εκταμίευση σήμερα της πρώτης υποδόσης, ύψους 13 δις ευρώ, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) στο πλαίσιο της νέας δανειακής σύμβασης της Ελλάδας, 3ης από το 2010, η Αθήνα προχώρησε αμέσως στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών της, ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Βάσει των συμφωνηθέντων, η πρώτη δόση του δανείου ανέρχεται στα 26 δισεκατομμύρια ευρώ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα 10 δις που προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, αλλά και τρία δισεκατομμύρια ευρώ που θα εκταμιευτούν μετά την εφαρμογή των προαπαιτούμενων.

Από το συνολικό ποσό των 26 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα 12,7 δισ. προορίζονται για τις ανάγκες της εξυπηρέτησης του χρέους. Ειδικότερα:

7 δις για την αποπληρωμή του λεγόμενου δανείου-γέφυρα
3,4 δισ για την αποπληρωμή των ομολόγων και των τόκων που κατέχει η ΕΚΤ
2,2 δισ για την πληρωμή της δόσης προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την εξυπηρέτηση άλλων δανείων.

Παράλληλα, ποσό 1 δις ευρώ προορίζεται για την έναρξη αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου και repos, ενώ 2,3 δις ευρώ θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση του πρωτογενούς ελλείμματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ