“Μέλι – γάλα” οι σχέσεις Κυβέρνησης – Γεν. Ελεγκτή – Παρερμηνεύτηκαν πράγματα λέει η Προεδρία!

Ανακοίνωση εξέδωσε η Προεδρία της Δημοκρατίας με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του ΥΠΕΣ για τον Γενικό Ελεγκτή και τα όσα ακολούθησαν, στην οποία αναφέρει ότι επιθυμεί να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα επειδή, όπως σημειώνει, εσφαλμένα έχει ερμηνευτεί πως η Κυβέρνηση βρίσκεται σε σύγκρουση με τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως ρητά προνοείται στο Σύνταγμα ότι η εκτελεστική εξουσία ασκείται αποκλειστικά από την εκάστοτε εκλελεγμένη Κυβέρνηση, η οποία φέρει την ευθύνη της υλοποίησης πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνει κατά την ενάσκηση των εξουσιών της. Εξάλλου, είναι απόλυτα διακριτές, βάσει του Συντάγματος, οι αρμοδιότητες της κάθε μίας από τις τρεις εξουσίες, προστίθεται.

“Ταυτόχρονα, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας έχει καθήκον, αλλά και υποχρέωση να ελέγχει εάν οι λαμβανόμενες από την Κυβέρνηση αποφάσεις εμπεριέχουν το οποιοδήποτε στοιχείο διαπλοκής ή και, ενδεχομένως, εύνοιας προς τον οποιονδήποτε εις βάρος των συμφερόντων των πολιτών ή ευρύτερα του δημοσίου συμφέροντος. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που εντάσσονται οι χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών”, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Προεδρίας.

Η Προεδρία προσθέτει ακόμη ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσαν και δίδουν κάθε στήριξη στο έργο του Γενικού Ελεγκτή και τον καλούν για άλλη μια φορά να είναι άτεγκτος έναντι του οποιουδήποτε αξιωματούχου της Πολιτείας, οσάκις εκ των ερευνών του διαπιστώνεται ότι εμπλέκεται σε πράξεις διαφθοράς ή διαπλοκής που ζημιώνουν το δημόσιο.

“Η αποφασιστικότητα της παρούσας Κυβέρνησης για πάταξη της διαφθοράς είναι δεδομένη και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα”, αναφέρει.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι έμπρακτη απόδειξη της στήριξης του έργου του Γενικού Ελεγκτή αποτελεί η μόλις χθες ληφθείσα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως κατ΄ εξαίρεση ενισχυθεί η Ελεγκτική Υπηρεσία με επιπλέον δέκα λειτουργούς, προκειμένου να είναι ακόμη πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος που η Κυβέρνηση επιθυμεί να ασκείται κατά παντός.

Πηγή: ΚΥΠΕ