Κοινοπραξία «Ζήνων» – Γιατί τερματίστηκαν οι διαπραγματεύσεις με την Κυβέρνηση

Εξαιρετικά ατυχή χαρακτηρίζει η Κοινοπραξία «Ζήνων» την προσπάθεια από μέρους της κυβέρνησης επίρριψης ευθύνης αναφορικά με τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων για υλοποίηση του έργου της ενιαίας ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας.

Σε γραπτή ανακοίνωση της Κοινοπραξίας αναφέρεται ότι «η ανακοίνωση της κυβερνητικής απόφασης για τερματισμό της διαδικασίας ανάθεσης του έργου του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας στην Κοινοπραξία «ΖΗΝΩΝ», με επίκληση δήθεν αποτυχίας της Κοινοπραξίας να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της, είναι τελείως ανακριβής και αδικαιολόγητη».

Προσθέτει ότι «οι διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της σύναψης συμφωνίας, αναπόφευκτα είχαν επηρεασθεί από τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης που έχουν μεσολαβήσει και που αναγκαία θα έπρεπε να αντιμετωπισθούν, τόσο από μέρους της Κυβέρνησης όσο και της Κοινοπραξίας. Για το σκοπό αυτό, η Κοινοπραξία ανταποκρίθηκε πλήρως στην ανάγκη προσαρμογής στις νέες συνθήκες και στην αναπροσαρμοσθείσα διαδικασία ολοκλήρωσης της ανάθεσης η οποία είχε γίνει δεκτή από μέρους των μερών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κοινοπραξίας «Ζήνων» «οι διαπραγματεύσεις προωθήθηκαν στη συνέχεια σε τελικό στάδιο, στη βάση διαφόρων προϋποθέσεων που θα έπρεπε να ικανοποιηθούν από την κάθε πλευρά. Το έργο θα διερχόταν μέσα από διάφορες φάσεις υλοποίησης και ανάπτυξης για την οποία η πλήρης και καλόπιστη συνεργασία των δύο πλευρών ήταν απαραίτητη και η Κοινοπραξία προσέφερε κάθε συνεργασία προς αυτή την κατεύθυνση».

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σημειώνεται, «η Κοινοπραξία επανειλημμένα διαβεβαίωσε τη θέση της για χρηματοδότηση του έργου με ίδια διαθέσιμα κεφάλαια, ολοκλήρωση των διαδικασιών και υπογραφή της συμφωνίας με σκοπό την έναρξη εργασιών εντός του 2015 και την πρόθεση της να εργοδοτήσει άνω των 700 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο που διέρχεται ο τόπος μας».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμα ότι «η προσπάθεια επίρριψης ευθύνης στην Κοινοπραξία είναι εξαιρετικά ατυχής και παραβλέπει πρόδηλα δεδομένα που αφορούν τα πολλαπλά ζητήματα, που θα έπρεπε να αποφασισθούν και τύχουν χειρισμού από μέρους της Κυβέρνησης, στα πλαίσια της διαδικασίας ολοκλήρωσης της συμφωνίας».

Αναφέρεται επίσης ότι «η Κυβέρνηση, δυστυχώς, επιχειρεί να θέσει στο περιθώριο τα όσα η ίδια όφειλε να πράξει και να εντάξει το έργο σε άλλες διαδικασίες με την προώθηση νέας πολιτικής και σχεδιασμού που, μεταξύ άλλων, αναπόφευκτα θα επιφέρουν σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις στο έργο και συνεπακόλουθα μειωμένα οφέλη για τη Λάρνακα και τη Δημοκρατία».

Η ανακοίνωση της Κοινοπραξίας «Ζήνων» αναφέρει τέλος ότι «τουλάχιστον θα αναμενόταν η Κυβέρνηση να γνωστοποιήσει τους νέους σχεδιασμούς και προτεραιότητες της, που προφανώς αφορούν κρίσιμα θέματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας, παρά να επιζητείται η εύκολη διέξοδος της επίρριψης ευθυνών σε άλλους και ειδικά στην Κοινοπραξία».