ΚΙ ΟΜΩΣ! Ο αργοπορημένος μαθητής στην Αγγλία θα πληρώνει πρόστιμο

Στην Αγγλία φαίνεται ότι παίρνουν πολύ σοβαρό τα να μην πηγαίνεις κάπου αργοπορημένος. Τόσο σοβαρά που αν κάποιος μαθητής αργήσει να πάει στο σχολείο για πάνω από δέκα φορές τότε οι γονείς του θα κλιθούν να πληρώσουν πρόστιμο 120 λιρών, ή 60 αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 21 ημερών.
Στην αρχή τα πρόστιμα είχαν να κάνουν μόνο για μαθητές που έλειπαν αδικαιολόγητα από το σχολείο. Πλέον όμως θα αφορά και τους μαθητές που πηγαίνουν αργοπορημένοι. Βέβαια οι μαθητές θα έχουν το δικαίωμα να αργήσουν μέχρι δέκα φορές, μετά θα αρχίσουν τα πρόστιμα.

Μάλιστα η δικαιολογία ότι ο μαθητής ήταν στο γιατρό ή τον οδοντίατρο δεν θα πιάνει πάντα καθώς το σχολείο θα αποφασίζει αν θα το δεχτεί ή όχι .

Η Anne Jones σύμβουλος σχετικά με τα παιδιά και τη μάθηση ανέφερα για το πρόστιμο στους αργοπορημένους μαθητές: ” Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τους γονείς αλλά θέλουμε τα παιδιά να βρίσκονται στο σχολείο. Δεν μας έμειναν άλλες επιλογές”.