Καταχωρήθηκε σήμερα νέα υπόθεση για την Τράπεζα Κύπρου – Κατηγορούνται έξι γνωστά πρόσωπα

Καταχωρήθηκε σήμερα δεύτερη υπόθεση εναντίον της Τράπεζας Κύπρου που σχετίζεται με τις έρευνες για κατάρρευση της Οικονομίας. Η νέα υπόθεση αφορά στη χειραγώγηση τιμών και διερευνήθηκε στη βάση έκθεσης που ετοίμασε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η Αστυνομία άσκησε ποινική δίωξη εναντίον έξι ηχηρών ονομάτων της Τράπεζας Κύπρου. Κάποιοι ήδη βρίσκονται στο εδώλιο για την άλλη υπόθεση της τράπεζας που εκδικάζεται ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας. Πρόκειται για τους: Αντρέα Ηλιάδη, Γιάννη Κυπρή, Γιώργο Γεωργιάδη, Αντρέα Αρτέμη, Κώστα Χατζήπαπα, Κώστα Σεβέρη και την Τράπεζα Κύπρου ως νομικό πρόσωπο.

Το Δικαστήριο όρισε την 21η Οκτωβρίου ως τη μέρα κατά την οποία οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να εμφανιστούν ενώπιον του. Η Αστυνομία προχώρησε στην ενημέρωση των πιο πάνω προσώπων.

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Ιουνίου του 2014 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε ανακοινώσει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στις τράπεζες Κύπρου και Λαϊκή και σε αξιωματούχους των δύο αυτών τραπεζών, ενώ η έρευνα της είχε, μεταξύ άλλων, επικεντρωθεί:

1. στην πληροφόρηση που οι εταιρείες Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ παρείχαν στους επενδυτές και το κοινό ευρύτερα, μέσα από τη δημοσίευση των Οικονομικών τους Εκθέσεων και τη δημοσίευση Ενημερωτικών Δελτίων τo έτος 2010 και το έτος 2011 μέχρι το πρώτο (ελληνικό) PSI, σε σχέση με το ύψος της επένδυσής τους σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και τους κινδύνους της εν λόγω επένδυσης, κατά την περίοδο όπου τα ΟΕΔ δέχονταν συνεχείς υποβαθμίσεις,

2. στο κατά πόσον οι εταιρείες Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ εφάρμοζαν τις Αρχές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ (ΚΕΔ), τις οποίες δήλωναν στις Οικονομικές τους Εκθέσεις και Ενημερωτικά Δελτία ότι είχαν υιοθετήσει, κατά τα έτη 2010 και 2011.