Κατατίθεται ο κρατικός προϋπολογισμός για 2016 στον Πρόεδρο της Βουλής από ΥΠΟΙΚ

Ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης καταθέτει σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής Γιαννάκη Ομήρου τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2016. Η κατάθεση του προϋπολογισμού στην Βουλή θα γίνει στις 12.00 στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής.

Ο Υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό ισοσκελισμένο, σημειώνοντας πως έχει περιοριστεί πλήρως το έλλειμμα και δεν υπάρχει ανάγκη για νέα μέτρα, νέους φόρους ή νέες επιβαρύνσεις. Ανέφερε, ωστόσο, ότι η προσπάθεια για συνετή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών πρέπει να συνεχιστεί.

Το προσχέδιο του κρατικού Προϋπολογισμού του 2016, που αφορά την Κεντρική Κυβέρνηση, το οποίο είχε αποκαλύψει το ΚΥΠΕ στις 15 Σεπτεμβρίου και εγκρίθηκε την επομένη ημέρα από το Υπουργικό Συμβούλιο, προβλέπει αύξηση εσόδων 1,3% και οριακή μείωση της τάξης του 0,3% των προϋπολογιζόμενων δαπανών, εξαιρουμένων των αποπληρωμών των δανείων.

Ειδικότερα, προβλέπει έσοδα, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών ύψους €5.937 εκατομμύρια, σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €5.859 εκ. το 2015 εκ δηλαδή παρουσιάζουν αύξηση ύψους 1,3%.

Οι σημαντικότερες κατηγορίες των εσόδων είναι οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι που συνολικά προϋπολογίζονται για το 2016 στα €4.972 εκ. και αποτελούν το 84% των συνολικών εσόδων. Το υπόλοιπο 16% των εσόδων, εξαιρουμένων των εισπράξεων από δάνεια, αφορούν τα μη φορολογικά έσοδα, όπως πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και μεταβιβάσεις, χορηγίες, που για το 2016 προϋπολογίζονται στα €965 εκ.

Δαπάνες

Οι πρωτογενείς δαπάνες του Προϋπολογισμού του 2016 ανέρχονται στις €6.062 εκ σε σύγκριση με €5.975 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 1,4%. Το δε σύνολο των προϋπολογιζόμενων δαπανών του Προϋπολογισμού του 2016, εξαιρουμένων των αποπληρωμών των δανείων, ανέρχονται στα €6.638 εκ. σε σύγκριση με προϋπολογιζόμενες δαπάνες ύψους €6.660 εκ. το 2015, παρουσιάζοντας οριακή μείωση της τάξης του 0,3%, κυρίως λόγω μείωσης των δαπανών για τόκους.

Αναπτυξιακές Δαπάνες

Οι προϋπολογιζόμενες αναπτυξιακές δαπάνες το 2016 παρουσιάζουν αύξηση 5% λόγω περίληψης νέων αναπτυξιακών έργων εξαιτίας των οικονομικών περιθωρίων που δημιουργήθηκαν ως συνέπεια της υπερκάλυψης των δημοσιονομικών στόχων και προβλέψεων.

Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (τόκοι) προϋπολογίζονται για το 2016 να μειωθούν κατά 16,0% και να φτάσουν στα €576 εκ σε σύγκριση με €685 εκ το 2015 λόγω αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους. Οι εξοικονομήσεις ύψους €109 που προέκυψαν, διοχετεύτηκαν για αναπτυξιακά έργα, για επιστροφές οφειλόμενων φόρων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, στην αγορά φαρμάκων και αναλωσίμων καθώς και για διάφορες συντηρήσεις (μηχανογραφικού εξοπλισμού, κτιρίων κλπ)

Δαπάνες προσωπικού (περιλαμβάνει τις συντάξεις και τα φιλοδωρήματα).

Για το 2016 υπολογίζονται να παραμείνουν στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2015 στα €2.507 εκ. σε σύγκριση με €2.505 εκ. Αναλυτικότερα, το 2016 οι απολαβές προσωπικού μειώνονται με ποσοστό ύψους 1,5% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο λόγω μείωσης της απασχόλησης, της παγοποίησης των προσλήψεων καθώς και λόγω κατάργησης αριθμού κενών θέσεων, ενώ οι συντάξεις και τα φιλοδωρήματα αυξάνονται κατά 5% λόγω του μεγάλου αριθμό πρόωρων αφυπηρετήσεων τα προηγούμενα χρόνια.

Οι λειτουργικές δαπάνες προβλέπονται να αυξηθούν κατά 3,8% το 2016 και να φτάσουν στα €1.057 εκ σε σύγκριση με €1.019 εκ το 2015. Η αύξηση που παρουσιάζουν οι λειτουργικές δαπάνες οφείλεται κυρίως στην αύξησης της πρόνοιας για επιστροφές φόρων, στην αγορά φαρμάκων και εμβολίων καθώς και στις αυξημένες πιστώσεις για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών.

Μεταβιβαστικές πληρωμές που αποτελούνται κυρίως από τις κοινωνικές παροχές, τις χορηγίες προς τους ημικρατικούς οργανισμούς και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τη συνεισφορά προς τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το προϋπολογισμό της ΕΕ. Το 2016 η πιο πάνω κατηγορία προβλέπεται να μειωθεί οριακά κατά 0,2% και να φθάσει τα €1.942 εκ. σε σύγκριση με €1.946 εκ. το 2015.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (πάγια, έργα υπό κατασκευή, συγχρηματοδοτούμενα έργα) αναμένεται να αυξηθούν το 2016 κατά 9,5% και να φθάσουν στα €555 εκ. σε σύγκριση με €507 εκ. το 2015 λόγω περίληψης νέων έργων υποδομής και συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Πηγή: ΚΥΠΕ