Κατατέθηκε στη βουλή η πρόταση για το εκλογικό μέτρο – Αντίστροφη μέτρηση

Κατατέθηκε στη Βουλή και θα συζητηθεί προσεχώς πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ για τροποποίηση του Περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου σχετικά με το εκλογικό μέτρο.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του νόμου ώστε να αναθεωρηθεί το ελάχιστο ποσοστό για είσοδο στη Βουλή κατά τη δεύτερη και τρίτη κατανομή σε 5%.

Συγκεκριμένα, η πρόταση αναθεωρεί το ελάχιστο ποσοστό έγκυρων ψήφων που προβλέπεται στο Νόμο για σκοπούς συμμετοχής των αυτοτελών κομμάτων στη δεύτερη και τρίτη κατανομή από 1/56 και 2/56 σε 5% αντίστοιχα.

Η αναθεώρηση του εκλογικού μέτρου κρίνεται αναγκαία ώστε να συνάδει με πρακτικές σε άλλες χώρες μέλη της ΕΕ και να συμβάλει στην καλύτερη και πιο αποδοτική λειτουργία της Βουλής των Αντιπροσώπων, αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

Πηγή: ΚΥΠΕ