Ιωνάς: Συντονισμένες δράσεις οδήγησαν στην καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων

Οι συντονισμένες δράσεις, η αύξηση των επιχειρησιακών ελέγχων που επιφέρουν αυξημένες διώξεις και οι συνολικές προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο συγκεκριμένης στρατηγικής που ακολουθεί η Κυβέρνηση με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση του φαινομένου της εμπορίας προσώπων, έχουν οδηγήσει στην τοποθέτηση της Κύπρου σε αναβαθμισμένη κατηγορία στην ετήσια έκθεση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την εμπορία προσώπων, η οποία δημοσιεύτηκε στις 28 Ιουλίου του 2015, αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνάς Νικολάου.

Αναφέροντας ότι η Κύπρος έλαβε φέτος την πιο ευμενή έκθεση που έχει λάβει από το 2000 και αναβαθμίστηκε σε χώρα που κάνει σημαντικές προσπάθειες για να ανταποκριθεί στα κριτήρια, ο κ. Νικολάου τονίζει ότι “η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του προβλήματος της εμπορίας προσώπων, ενισχύει διαρκώς τις δράσεις της και έχει προχωρήσει στη λήψη σειράς μέτρων και πολιτικών, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση του φαινομένου, καθώς και την προστασία των θυμάτων”.

Στην Έκθεση, σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, αναφέρονται τα θετικά σημεία, τα οποία έχουν οδηγήσει στην αναβάθμιση της χώρας μας σε κατηγορία που συνοψίζονται ως εξής: Στην καταδίκη τριών διακινητών και την τιμωρία τους με τις αυστηρότερες μέχρι τώρα ποινές που έχουν επιβληθεί από το 2000, τη διερεύνηση περισσότερων υποθέσεων σε σχέση με το 2013, την επίτευξη των δύο πρώτων καταδικαστικών αποφάσεων για την εμπορία παιδιών, τον διπλασιασμό του αριθμού των θυμάτων που έχουν αναγνωριστεί και τη μη περικοπή κονδυλίων όσον αφορά τη λειτουργία του κρατικού καταφυγίου για τα θύματα.

Αναφέρει επίσης ότι θετικές αναφορές στην έκθεση γίνονται και “για τις καταδικαστικές αποφάσεις, για το δικαίωμα των θυμάτων για μη απέλαση, για τη μη ποινικοποίηση των θυμάτων για αδικήματα που πραγματοποίησαν υπό το καθεστώς τους ως θύματα”, ενώ σημειώνονται οι άδειες που δόθηκαν για ανθρωπιστικούς λόγους και η ακύρωση των αδειών πρακτορείων εξευρέσεως εργασίας, ως αποτέλεσμα της εμπλοκής τους σε υποθέσεις εμπορίας προσώπων.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρει πως είναι “γεγονός ότι μέσα από την αύξηση των επιχειρησιακών ελέγχων της Αστυνομίας, καταγράφονται αυξημένες διώξεις για αδικήματα που σχετίζονται με την εμπορία προσώπων, όπου το 2013 κατηγορήθηκαν 34 πρόσωπα, το 2014 κατηγορήθηκαν 50 πρόσωπα και με βάση τα σημερινά αποτελέσματα, αναμένεται ότι ο αριθμός των προσώπων που εμπλέκονταν σε τέτοιου είδους υποθέσεις θα τριπλασιαστεί μέχρι το τέλος του 2015”.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Υπουργό, “μέχρι στιγμής φέτος, διερευνήθηκαν δέκα υποθέσεις από την Αστυνομία και μέσα από 153 συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν από το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων εντοπίστηκαν 35 θύματα”.

Σημειώνει ότι “μόνο σε μια εκ των πιο πρόσφατων υποθέσεων έχουμε 12 κατηγορούμενα πρόσωπα με αναγνώριση οκτώ θυμάτων, γεγονός που καταδεικνύει τη στόχευσή μας στην καταπολέμηση της οργανωμένης δράσης των σωματεμπόρων”.

“Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, πρόθεσή μας είναι να προχωρήσουμε σε ρυθμίσεις που απορρέουν από τη ψήφιση του Νόμου που διέπει την πρόληψη, την καταπολέμηση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης προσώπων και την προστασία θυμάτων [60(Ι)/2014], που τέθηκε σε ισχύ στις 15.4.2014”, αναφέρει ο κ. Νικολάου, προσθέτοντας ότι η ψήφιση της Νομοθεσίας, η οποία είναι εναρμονισμένη με τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία και σύμφωνη με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, γιατί αφορά τα αδικήματα της εμπορίας και εκμετάλλευσης ενηλίκων, παιδιών, ανθρωπίνων οργάνων, καθώς και τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την εκμετάλλευση στην εργασία και, επίσης, ποινικοποιεί τη χρήση υπηρεσιών, αν υπάρχει εύλογη υποψία ότι το άτομο που παρέχει την υπηρεσία είναι θύμα εμπορίας προσώπων.

Ο κ. Νικολάου αναφέρει επίσης ότι “για σκοπούς καλύτερου συντονισμού, τόσο όσον αφορά την πρόληψη όσο και την πάταξη του φαινομένου, έχει πρόσφατα ενισχυθεί αριθμητικά σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και με εξειδικευμένο προσωπικό, το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων της Αστυνομίας”, ενώ σημειώνει ότι “μέσα από πρόσθετα μέτρα στοχεύουμε στην πρόληψη και την καταπολέμηση του φαινομένου της εμπορίας προσώπων, καθώς και στην προστασία των θυμάτων”.

Παράλληλα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρει ότι “μέσα από την υπογραφή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στις 16 Ιουνίου 2015, της πρώτης διεθνούς Συνθήκης, η οποία καλύπτει τους τομείς της πρόληψης, της προστασίας των θυμάτων και της δίωξης των δραστών, για όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών, περιλαμβανομένης της σεξουαλικής, της σωματικής και της ψυχολογικής βίας, η Κύπρος προωθεί την ουσιαστική αναβάθμιση του νομοθετικού πλαισίου αντιμετώπισης του προβλήματος της βίας εναντίον των γυναικών, υλοποιώντας μια ακόμη κυβερνητική πολιτική για ενδυνάμωση των γυναικών και εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος τους”.

“Στη βάση της υλοποίησης των διατάξεων της Σύμβασης, προτεραιότητα δίδεται στην επέκταση των ποινικών διατάξεων, ώστε να καλύπτουν κάθε μορφή βίας, τα μέτρα δίωξης των δραστών, τα οποία να διασφαλίζουν ότι η βία κατά των γυναικών ποινικοποιείται και τιμωρείται δεόντως, την προστασία, τα δικαιώματα και υποστήριξη των θυμάτων βίας, καθώς και τη συστηματική εκπαίδευση των μελών της Αστυνομίας σε θέματα αναγνώρισης πιθανών θυμάτων βίας”, καταλήγει στην γραπτή δήλωση ο κ. Νικολάου.

Πηγή:ΚΥΠΕ