Ιταλοί ζητούν αποζημιώσεις από ΕΚΤ για απομείωση ελληνικών ομολόγων

Την επόμενη Τετάρτη αναμένεται η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ επί της προσφυγής 210 Ιταλών, οι οποίοι στρέφονται κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη μείωση το 2012 της αξίας των ελληνικών ομολόγων που κατείχαν κατά 75%, ζητώντας αποζημιώσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικαστηρίου που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, οι προσφεύγοντες ζήτησαν από το Γενικό Δικαστήριο να ακυρώσει την απόφαση της ΕΚΤ της 5ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Ελλάδας στο πλαίσιο της προσφοράς αυτής για την ανταλλαγή χρέους.

Κατά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής οι προσφεύγοντες ήταν κάτοχοι χρεογράφων της Ελλάδας ονομαστικής αξίας 15,5 εκ. ευρώ περίπου.

Η ανακοίνωση κάνει αναφορά στην προσφυγή της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης το 2010, συνεπεία του κινδύνου χρεοκοπίας της χώρας, με σοβαρές, όπως προστίθεται, επιπτώσεις για τους ιδιώτες επενδυτές που ήταν κάτοχοι των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Με την εφαρμογή του σχετικού ελληνικού νόμου για τους κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολογιούχων, η αρχική αξία των χρεογράφων των προσφευγόντων μειώθηκε όχι «μόνο» κατά 53% αλλά κατά 75%, αναφέρεται.

Στις 25 Ιουνίου 2014 το δικαστήριο είχε απορρίψει με διάταξή του την προσφυγή ως απαράδεκτη, ενώ τώρα οι προσφεύγοντες ζητούν την καταβολή αποζημιώσεων από την ΕΚΤ.

Πηγή: ΚΥΠΕ