Ικανοποίηση Moody’s για εφαρμογή νομοθεσίας για τις εκποιήσεις

Ικανοποίηση εκφράζουν οι Moody’s όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις.

Ο διεθνείς οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης, σημειώνει, πως από την εξέλιξη θα επωφεληθούν σημαντικά τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Σε ανακοίνωση τους, οι Moody’s αναφέρουν ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις προσφέρει πλέον τη δυνατότητα για ευρείας κλίμακας αναδιαρθρώσεις δανείων, εξέλιξη η οποία, όπως επισημαίνουν θα ενισχύσει περαιτέρω την προοπτική ανάκαμψης του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ο οίκος σημειώνει, ακόμη, πως η εφαρμογή της νομοθεσίας, δημιουργεί τις συνθήκες για ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής της Λευκωσίας και εκταμίευσης, από πλευράς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του υπολοίπου της πέμπτης δόσεις, ύψους περίπου 86 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, αναφέρει, πως με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η χώρα θα έχει, πλέον πρόσβαση στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας , το οποίο θα ενισχύσει τη ρευστότητα των τραπεζών.

Οι Moody’s, επισημαίνουν, ακόμη, πως η ψήφιση της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις ωθεί τους δανειολήπτες να ζητήσουν αναδιάρθρωση των δανείων τους και παράλληλα αποθαρρύνει τις στρατηγικές χρεοκοπίας. Ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης εκτιμά επίσης, ότι θα βοηθηθούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αντιμετωπίσουν τον τεράστιο όγκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία επιβαρύνουν το χαρτοφυλάκιο τους.