«Θα πούμε το νερό…νεράκι!» – Πενιχρή εισροή νερού στα φράγματα

Οι λιγοστές βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τις μεγάλες περιόδους ανομβρίας είχαν σαν αποτέλεσμα την πενιχρή εισροή νερού στα φράγματα μας.

Ενδεικτικό της άσχημης κατάστασης είναι ότι, η συνολική ροή στα φράγματα της Κύπρου είναι μόλις 8,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα , ενώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο η ποσότητα του νερού στα φράγματα ήταν 82 εκ.κ.μ.

Όσον αφορά την συνολική βροχόπτωση μέχρι τις 18/2/2016 ήταν 196,5 χιλιοστόμετρα ή 52% της κανονικής και οι συνολικές εισροές νερού στα φράγματα ήταν 8,1 εκατ. κ.μ. Τον Φεβρουάριο η βροχόπτωση ήταν 15,1 χιλιοστόμετρα που καλύπτει το 19% σε σύγκριση με την κανονική για τον μήνα.

Capturenero

Capturenero1