Θέλεις να σπουδάσεις στην Κύπρο; – Αυτές είναι οι υποτροφίες που παραχωρεί η σχολική εφορεία Αμμοχώστου

Η Σχολική Εφορεία της κατεχόμενης πόλης της Αμμοχώστου ανακοινώνει για τρίτη συνεχή χρονιά παραχώρηση αριθμού υποτροφιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο για το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016. Το συνολικό ύψος των υποτροφιών ξεπερνά τις €200,000 και θα παραχωρηθούν σε τελειόφοιτους μαθητές/ απόφοιτους με καταγωγή την κατεχόμενη πόλη της Αμμόχωστου για τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.

Τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα που παραχωρούν υποτροφίες είναι τα εξής: Frederick University, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, UCLAN, Cyprus Institute of Marketing (CIM), The CTL Eurocollege, Cyprus International Institute of Management (CIIM), KES College (ισχύει για όλα τα αντικείμενα σπουδών πλην της ιατρικής).

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται με τη συμπλήρωση του εντύπου που σας αποστέλλεται μαζί με το παρόν μήνυμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση sefa74@cytanet.com.cy και στον αριθμό FAX /τηλεομοιότυπου  25386969. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 24η  Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή μέχρι και τις 15:00. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις αρχές Αυγούστου με την ολοκλήρωση των προσωπικών  συνεντεύξεων για όσους πληρούν τα κριτήρια.

Οι υποτροφίες θα παραχωρούνται, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος/α πληροί τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος και του ιδρύματος για το οποίο ενδιαφέρεται. Η τελική επιλογή των υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί στη βάση κριτηρίων αριστείας και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Ελάχιστος βαθμός απολυτηρίου για υποβολή αίτησης είναι το 17. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις με συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα θα λαμβάνονται υπόψη για τη διαδικασία επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: sefa74@cytanet.com.cy – katerina_mina@yahoo.gr  –   c.chrisostomou@cut.ac.cy  ή  στο τηλέφωνο 97787002 (10:00 – 16:00) και στην ιστοσελίδα http://sxolikieforiammoch.wix.com/cyprus