Η Standard & Poor’s υποβάθμισε το outlook της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Ο οίκος αξιολόγησης μπορεί να διατήρησε στο AA+ την πιστοληπτική ικανότητα της Ε.Ε. αλλά υποβάθμισε τις προοπτικές της οικονομίας της.

Για την Standard & Poor’s η υποβάθμιση του outlook αντανακλά τις καθοδικές πιέσεις στην αξιολόγηση των κρατών – μελών της Ε.Ε αλλά και το γεγονός ότι η Ένωση είναι εκτεθειμένη σε χώρες υψηλού κινδύνου, όπως η Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι η Βρετανία και η Γαλλία, οι χώρες που συνεισφέρουν με το δεύτερο και τρίτο αντίστοιχα, μεγαλύτερο ποσό στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, έχουν ήδη αρνητικά outlook.