Η φόρμουλα της κυβέρνησης για τους υπαλλήλους της CYTA – Τα στάδια και πως επηρεάζονται οι υπάλληλοι

Η κυβέρνηση κατέληξε στο προσχέδιο πρότασης για τη διασφάλιση του καθεστώτος εργοδότησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων μετά την έναρξη της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της Cyta.

Η πολυσέλιδη πρόταση που κατέθεσε το ΥΠΟΙΚ για το μέλλον των εργαζομένων στην ΑΤΗΚ προνοεί τρεις περιόδους τις οποίες αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία. Την προκαταρκτική, τη μεταβατική και την επεκταθείσα Μεταβατική. Η κάθε περίοδος έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και μέσα σε αυτή, γίνεται απολύτως σαφές το τι θα ισχύει σε κάθε βήμα που θα λαμβάνει χώρα και που αφορά τους εργαζομένους.

Στο προσχέδιο ξεκαθαρίζεται ότι στο πρώτο στάδιο, δηλαδή την περίοδο που η Νέα Εταιρεία θα ανήκει 100% στο κράτος, δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή στα εργασιακά δεδομένα. Στο δεύτερο στάδιο, όταν δηλαδή εισέλθει στην εταιρεία στρατηγικός συνεργάτης-επενδυτής οι εργαζόμενοι θα είναι και πάλι διασφαλισμένοι, έχοντας τις πιο κάτω επιλογές:

1. Την επιλογή της Εθελούσιας Αφυπηρέτησης

2. Την επιλογή να μετατραπούν σε εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου λαμβάνοντας πακέτο δωρεάν μετοχών ως κίνητρο.

3. Την επιλογή να παραμείνουν ως εργαζόμενοι στον υφιστάμενο δημόσιο οργανισμό, διατηρώντας έτσι την μονιμότητα τους και επιλέγοντας είτε την απασχόληση στην Νέα Εταιρεία με άδεια άνευ απολαβών από τον δημόσιο οργανισμό είτε την απόσπαση τους σε άλλα τμήματα του δημόσιου τομέα.