Η Τράπεζα Κύπρου εξετάζει την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

Ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Τζον Χούριγκαν, αποκαλύπτει -σε συνέντευξη στην εφημερίδα Daily Telegraph- ότι ο ισολογισμός και τα κέρδη της Τράπεζας έχουν φτάσει σε σημείο που να επιτρέπουν την εισαγωγή της στο Xρηματιστήριο του Λονδίνου.

«Μελετούμε την ευκαιρία τού κατά πόσο η τράπεζα πρέπει να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου ή σε άλλο χρηματιστήριο στην Ευρώπη. Η εισαγωγή στον FTSE είναι πιο πιθανή, δεδομένης της διοικητικής μας δομής», αναφέρει ο ιρλανδός τραπεζίτης και σημειώνει πως ο ίδιος κινεί τη διαδικασία για εισαγωγή στο Λονδίνο, μαζί με την HSBC που έχει ορίσει ως σύμβουλο.

Σύμφωνα με τον κ. Χούριγκαν η εισαγωγή στο όποιο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο είναι απίθανο να γίνει πριν από τη δημοσιοποίηση των επιδόσεων της τράπεζας για το 2015. «Απαιτείται πολλή προετοιμασία -υπάρχουν πολλά νομικά θέματα να λυθούν και πολλά ζητήματα που άπτονται της εισαγωγής στο χρηματιστήριο», σημειώνει.

Ο κ. Χούριγκαν αναφέρει ότι η εισαγωγή στην αγορά του Λονδίνου είναι φυσιολογική κίνηση δεδομένης της υπερβολικά χαμηλής ρευστότητας στην κυπριακή χρηματιστηριακή αγορά, ενώ πρέπει και να αφαιρεθεί από την τράπεζα και το «ελληνικό σημάδι» της παρουσίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Μια εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Λονδίνο, προσθέτει, θα βοηθούσε στη σωστή αποτίμηση της αξίας της Τράπεζας Κύπρου, που αυτή τη στιγμή υπολογίζεται σε 1,8 δισ. ευρώ. Παράλληλα θα δημιουργούνταν ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη μελλοντική επιχειρηματική της ανάπτυξη.

Ο κ. Χούριγκαν δηλώνει επίσης ότι για οικογενειακούς λόγους η επόμενη δουλειά του πιθανότατα θα έχει έδρα στο Λονδίνο ή στην Ιρλανδία.