Η Κύπρος το σημείο επανένωσης παιδιών με τις οικογένειες τους – Συνολικά 13 παιδία βρήκαν τις οικογένειες τους μέσω Κύπρου

Κατά το έτος 2015, συνολικά 13 παιδιά επανενώθηκαν, μέσω Κύπρου, με τις οικογένειες τους, που διαμένουν σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής `Ενωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του “Hope For Children” UNCRC Policy Center.

`Οπως αναφέρεται,  από τον Ιούλιο του 2014 το “Hope For Children” UNCRC Policy Center λειτουργεί, με τη συνεργασία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, την παιδική στέγη «Το Σπίτι της Ελπίδας».

«Το Σπίτι της Ελπίδας» δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει στα ασυνόδευτα παιδιά κάτι περισσότερο από ένα απλό κατάλυμα. Δομήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει ολιστικές υπηρεσίες στα παιδιά οι οποίες να ανταποκρίνονται σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας τους και να καλύπτουν στο μέγιστο δυνατό τις ανάγκες τους. Μία από τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι  ο εντοπισμός μελών της οικογένειας και κατ’ επέκταση η οικογενειακή επανένωση, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Προστίθεται πως κατά το 2015, συνολικά 13 παιδιά επανενώθηκαν με τις οικογένειες τους που διαμένουν σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, ενώ εξετάζονται και άλλες αιτήσεις.

Επίσης, σημειώνεται, σε αρκετές περιπτώσεις, κατά το παρελθόν, υπήρξε οικογενειακή επανένωση με υπηκόους τρίτων χωρών. “Αυτό κατέστη δυνατό μέσα από την εξαιρετική επικοινωνία και συνεργασία με τις εθνικές αρχές, όπως η Υπηρεσία Ασύλου, και ειδικότερα το Γραφείο Δουβλίνου που επιλαμβάνεται τέτοια αιτήματα, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, που είναι ο κατά νόμο κηδεμόνας των ανηλίκων, και τους συνεργάτες μας στα άλλα κράτη μέλη που παρείχαν την γνώση και τεχνογνωσία τους τόσο κατά τη διάρκεια της εξέτασης των αιτήσεων αλλά και κατά την μετάβαση των ανηλίκων στην χώρα προορισμού”, προστίθεται.

“Μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση των υποθέσεων των παιδιών που έχουν επανενωθεί με τις οικογένειες τους σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Δανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, έχουμε τη χαρά να γνωρίζουμε ότι τα παιδιά είναι πλέον ευτυχισμένα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, περιτριγυρισμένα από μέλη των οικογενειών τους. Αυτό μας δίνει ελπίδα και κίνητρο να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας έτσι ώστε ακόμα περισσότερα παιδιά να φτάσουν ασφαλή στις οικογένειές τους”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επίσης, σημειώνεται πως η οικογενειακή επανένωση είναι μία από τις νομικές και διοικητικές διαδικασίες που επηρεάζουν στο μέγιστο τα παιδιά, σε συναισθηματικό, ψυχολογικό και αναπτυξιακό επίπεδο. “Είναι επίσης και μία από τις πιο χρονοβόρες και συναισθηματικά φορτισμένες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στη ζωή των παιδιών. Για να διασφαλιστεί ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της διαδικασίας, τα παιδιά θα εξέλθουν από αυτή ακέραια, τα μέλη του προσωπικού παρέχουν στήριξη και καθοδήγηση, στα πλαίσια της εξειδίκευσης τους, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας”, προστίθεται.

Από το Νοέμβριο του 2015 και για τα επόμενα 2 χρόνια, η λειτουργία του Σπιτιού της Ελπίδας χρηματοδοτείται από το Ταμείο  Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης των Ταμείων Εσωτερικών  Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών  (90%) και από τη Κυπριακή Δημοκρατία (10%).