Η Κυπριακή Δημοκρατία σέβεται και εφαρμόζει τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ – Τι απαντά το ΥΠΕΣ για το θέμα των Κούρδων

Η Κυπριακή Δημοκρατία “σέβεται και εφαρμόζει τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ και έχει πάντα ως βασικό γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ήδη, τα αρμόδια Τμήματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν προχωρήσει σε εισηγήσεις για αλλαγές και τροποποιήσεις των σχετικών Νόμων και κανονισμών ώστε να συνάδουν και να σέβονται τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων”.

Αυτό αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με πρόσφατη απόφαση του ΕΔΑΔ αναφορικά με Κούρδους αιτητές ασύλου και σε απάντηση και σχετικής ανακοίνωσης της ΚΙΣΑ ημερ. 21/7/2015 για αναθεώρηση της δικαστικής προστασίας αιτητών ασύλου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει ότι “επιπλέον, γίνονται διαβουλεύσεις για εξεύρεση της κατάλληλης φόρμουλας ώστε να επιτευχθεί η ταχύτερη εξέταση των προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, καθώς και η εφαρμογή διαδικασιών για την εφαρμογή του αυτόματου ανασταλτικού αποτελέσματος των προσφυγών αυτών, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις”.

Αξίζει να σημειωθεί, συνεχίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, ότι “η ψήφιση του Νομοσχεδίου για τη δημιουργία διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο θα εξετάζει προσφυγές κατ’ ουσία, εναντίον αποφάσεων της διοίκησης για αιτήσεις ασύλου, αποτελεί σημαντικό βήμα για συνολική βελτίωση των διαδικασιών”.

Παράλληλα, “το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία και αφού μελετηθεί σε βάθος η νέα αυτή απόφαση του ΕΔΑΔ, θα προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή της, τροποποιώντας και το σχετικό Νόμο, αν αυτό κριθεί αναγκαίο”.

Τέλος, αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών, “η Υπηρεσία Ασύλου έχει ήδη ετοιμάσει σχετικό τροποποιητικό Νομοσχέδιο για τον περί Προσφύγων Νόμο, το οποίο αναμένεται να επιλύσει πολλά από τα θέματα που προκύπτουν από τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ”.

Συγκεκριμένα, έχουν προωθηθεί τροποποιήσεις στη εθνική νομοθεσία για να εναρμονίζεται πλήρως με τα άρθρα 3, 5 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

“Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω το Υπουργείο Εσωτερικών θεωρεί ότι γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για επίτευξη της πλήρους συμβατότητας της εθνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2008/115/ΕΚ, τις αποφάσεις του ΔΕΕ, τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών”, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή:ΚΥΠΕ