Η ΚΤ υποβάθμισε τις εκτιμήσεις της για την οικονομία το 2015 και το 2016

Σε υποβάθμιση των εκτιμήσεων της για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας το 2015 και το 2016, προχώρησε η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) της Κύπρου, τονίζοντας παράλληλα σε σχέση με τις εκτιμήσεις της τους “προς τα κάτω κίνδυνους που πηγάζουν κυρίως από την αβεβαιότητα στο εξωτερικό περιβάλλον”.

Συγκεκριμένα, στην Ετήσια Έκθεση της ΚΤ για το 2014, η πρόβλεψη για το ρυθμό μεγέθυνσης, του ΑΕΠ για το 2015 αναθεωρήθηκε οριακά προς τα κάτω στο 0,2%, ενώ το 2016 αναμένεται εντονότερη ανάκαμψη της τάξης του 1,3%. Για το 2017 αναμένεται περαιτέρω ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας στο 1,8%. Σημειώνεται ότι η αναθεώρηση των προβλέψεων της ΚΤΚ έγινε στα πλαίσια των διαβουλεύσεων κατά την πρόσφατη αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας από την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.

Στο εξαμηνιαίο Οικονομικό Δελτίο Δεκεμβρίου του 2014, η ΚΤΚ ανέμενε η ανάκαμψη για το 2015-2016 να ανέλθει στο 0,8% και 2,1% αντίστοιχα.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να καταγράψει περαιτέρω μείωση το 2015, φθάνοντας στο -1,2% το 2015 (επηρεαζόμενος κυρίως από τη μείωση στην τιμή του πετρελαίου) και αύξηση της τάξης του 1,0% το 2016 και 1,5% το 2017.

Στην Ετήσια Έκθεση της ΚΤ σημειώνεται ότι “τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 καταγράφουν λιγότερη αρνητική πορεία του πληθωρισμού από ό,τι αρχικά αναμενόταν και, ως εκ τούτου, υπάρχει ενδεχόμενο μικρής αναθεώρησης προς τα πάνω, κυρίως για το 2015”.

Αναφορικά με τις εκτιμήσεις της ΚΤ για την πορεία της οικονομίας, στην Έκθεση της ΚΤ αναφέρεται ότι “υπάρχουν προς τα κάτω κίνδυνοι που πηγάζουν κυρίως από την αβεβαιότητα στο εξωτερικό περιβάλλον”.

Για παράδειγμα, όπως αναφέρεται, “οι προβλέψεις ενδεχομένως να επηρεαστούν αρνητικά από τις όποιες αρνητικές εξελίξεις στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Ταυτόχρονα, μια περαιτέρω χειροτέρευση της οικονομικής ή πολιτικής κατάστασης στη Ρωσία, ή και περαιτέρω υποτίμησης του ρουβλιού, θα επηρεάσουν αρνητικά τους εμπορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Αντίθετα, η υλοποίηση όλων ή μέρος των εξαγγελθέντων επενδύσεων θα επηρεάσουν θετικά το ΑΕΠ”.

Εξάλλου, σε δήλωση της που συνοδεύει την Ετήσια Έκθεση για το 2014, η Διοικητή της ΚΤ Χρυστάλλα Γιωρκάτζη επισημαίνει ότι συνολικά, τα αποτελέσματα των μέτρων που λαμβάνονται στον τραπεζικό τομέα, στο δημοσιονομικό μέτωπο και στην οικονομία στο σύνολό της έχουν οδηγήσει σε σχετικά καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί από τους διεθνείς δανειστές μας.

Βέβαια, συνεχίζει, “η μέχρι τώρα καλύτερη από την αναμενόμενη πορεία δεν πρέπει να εξυπακούει σε καμία περίπτωση χαλάρωση της προσπάθειας που γίνεται προς οριστικό τερματισμό της ύφεσης.

Σύμφωνα με την κ. Γιωρκάτζη, “η συνεπής υλοποίηση του μνημονίου συναντίληψης, καθώς και η αρμονική συνεργασία των κυπριακών αρχών με την Τρόικα επιβάλλεται να συνεχιστεί. Αυτός είναι και ο μόνος εφικτός τρόπος που μπορεί να οδηγήσει στην επανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών προς τη χώρα μας, την οριστική έξοδο από το μνημόνιο και την επάνοδο σε συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης και πλήρους απασχόλησης”.

Επισημαίνει ότι η “ΚΤ θα συνεχίσει αταλάντευτα να εξυπηρετεί τους στόχους αυτούς, όπως με συνέπεια έπραξε και κατά το υπό αναφορά έτος”.

Σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα, η κ. Γιωρκάτζη αναφέρει ότι οι συστημικές τράπεζες της Κύπρου έχουν επιτυχώς ανακεφαλαιωθεί με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την επιτυχή συμμετοχή τους στην πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε από κοινού από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών το Φθινόπωρο του 2014, ενώ “το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο έχει βελτιωθεί σημαντικά, γεγονός που μαζί με την επιτυχή ολοκλήρωση της άσκησης προσομοίωσης επανατοποθετεί το τραπεζικό σύστημα σε υγιείς πλέον βάσεις”.

Ενέργειες από την ΚΤΚ μέσα στο 2014, σύμφωνα με την κ. Γιωρκάτζη, “έγιναν και προς την κατεύθυνση της μείωσης των επιτοκίων” και “τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών διαφάνηκαν ήδη κατά τους πρώτους μήνες του 2015”.

“Με βάση αυτά τα επιτεύγματα, η ΚΤΚ είναι τώρα έτοιμη να επικεντρωθεί και στο στόχο της επιτυχούς αναδιάρθρωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία αποτελούν τη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση”, προσθέτει.

Αναφέρεται επίσης, “ο στόχος αυτός δύναται να υποβοηθηθεί σημαντικά και από την πρόσφατη ψήφιση από τη Βουλή του πλαισίου αφερεγγυότητας και την εφαρμογή του νόμου για τις εκποιήσεις ακινήτων, που αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της Κύπρου”.

Σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά για το 2014, η κ. Γιωρκάτζη αναφέρει πως, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (ΣΥΚ), οι λογαριασμοί της γενικής Κυβέρνησης είναι ισοσκελισμένοι, κάτι το οποίο οφείλεται στην πιστή υλοποίηση του φιλόδοξου
προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης, της συνετής εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού,
καθώς και λόγω της μικρότερης επιδείνωσης της οικονομικής δραστηριότητας από ό,τι είχε αρχικά
προβλεφθεί.

Αναφορικά με το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ έφθασε στο 102,2% το 2013, ενώ σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα προκαταρκτικά στοιχεία της ΣΥΚ ανήλθε στο 105,8% κατά το τέλος Νοεμβρίου του 2014.

Η προαναφερθείσα εξέλιξη του δημοσίου χρέους σημειώθηκε παρά την πραγματοποίηση πρωτογενούς πλεονάσματος της τάξης του 3,7% του ΑΕΠ κατά την υπό αναφορά περίοδο και οφείλεται στη συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ, που αύξησε την επιβάρυνση για εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους κατά 6,4% του ΑΕΠ.