Η “ευάλωτη” ΑΗΚ

Στο ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ευρώ, ανέρχονται οι ανείσπρακτες οφειλές της Αρχής Ηλεκτρισμού, απο τα τιμολόγια των ευάλωτων καταναλωτών που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία οικιακής διατίμησης του ημικρατικού οργανισμού, με κώδικα 08.
Οι δικαιούχοι της ειδικής αυτής κατηγορίας, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει λήπτες δημόσιων βοηθημάτων, πολύτεκνους και συνταξιούχους, υπολογίζονται συνολικά στις δεκαπέντε χιλιάδες άτομα, τα οποία επωφελούνται το ηλεκτρικό ρεύμα σε χαμηλότερη τιμή.
Με μία πρώτη ανάγνωση των στοιχείων, μπορεί κανείς να καταλήξει στο συμπέρασμα οτι οι άνθρωποι αυτοί τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης σε σχέση με τον μέσο καταναλωτή της Αρχής Ηλεκτρισμού, και εντούτοις αδυνατούν να πληρώσουν τους μειωμένους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
Ωστόσο, η πραγματικότητα απέχει κατά πολύ, από την πρώτη εντύπωση που δημιουργούν οι συγκεκριμένοι αριθμοί.
Όσοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, είναι άτομα με χαμηλά εισοδήματα, σοβαρά προβλήματα υγείας, άνεργοι και ηλικιωμένοι. Άνθρωποι δηλαδή, της διπλανής πόρτας. Ο γείτονας, ο συγγενής, ο συνάδελφος μας…
Αυτούς στοχεύει η πρόσφατη απόφαση της Αρχής Ηλεκτρισμού, που έσπευσε να επωφεληθεί απο το νέο διάταγμα του Υπουργείου Ενέργειας αναφορικά με την αναθεώρηση των κατηγοριών δικαιούχων και ανακοίνωσε κατάργηση του μέτρου μη αποκοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, στα υποστατικά των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Η Αρχή Ηλεκτρισμού, που δεν υπολόγισε ούτε στο ελάχιστο την αγορά ακατάλληλων πασσάλων, αξιάς εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, που παραμένουν στοιβαγμένοι στις αποθήκες του ημικρατικού οργανισμού. Η Αρχή Ηλεκτρισμού, που για δεκαετίες υπήρξε άνδρο κομματικών διορισμών, με “βασιλικούς” μισθούς και “πριγκιπικά” ωφελήματα.