Η Ελλάδα πλήρωσε το ομόλογο της ΕΚΤ ύψους 3,2 δισ. ευρώ

Η Ελλάδα αποπλήρωσε το ομόλογο των 3,2 δισ. ευρώ προς την EKT, μετά την εκταμίευση της πρώτης δόσης των 13 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Το συνολικό ποσό της πρώτης δόσης του δανείου ανέρχεται σε 26 δισ. ευρώ και σε αυτό συνυπολογίζονται τα 10 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, καθώς και άλλα 3 δισ. ευρώ που θα προέλθουν (Σεπτέμβριο και Οκτώβριο) από δύο υποδόσεις και υπό την προϋπόθεση υιοθέτησης και εφαρμογής προαπαιτούμενων μέτρων.

Μετά την έγκριση του νέου δανείου από τον ESM, ύψους έως 86 δισ. ευρώ, ήρθε η πρώτη εκταμίευση, η οποία επανέρχεται σε 13 δισ. ευρώ εκ των οποίων περίπου €12 δισ. θα κατευθυνθούν σε ειδικό λογαριασμό αποπληρωμής του χρέους (ΕΚΤ, ΔΝΤ, δάνειο-γέφυρα). Σχεδόν €1 δισ. θα διατεθεί στο Ελληνικό Δημόσιο, ποσό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.